VVOJ Vereniging

Stukken Algemene Ledenvergadering 2012

Het bestuur van de VVOJ heeft hierbij het genoegen haar leden uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2012, die zoals gebruikelijk tijdens de jaarlijkse conferentie plaatsvindt. De ALV 2012 is op zaterdag 17 november 2012 van 13:00 – 14:00 in lokaal 1.23 in de Plantijn Hogeschool, Meistraat 5 in Antwerpen.

VVOJ-leden kunnen de stukken voor de vergadering vanaf vandaag bekijken en downloaden (inloggen vereist). Leden die niet aan de conferentie deelnemen, maar wel graag de ledenvergadering willen bijwonen, dienen dit voor 13 november a.s. per e-mail te melden bij het secretariaat van onze vereniging (secretariaat@vvoj.org).

Let op: onderstaande stukken zijn de concept-versie. De definitieve versie van de verenigingsstukken die na de vergadering van 17 november 2012 zijn goedgekeurd, vind je hier.

* Agenda Algemene Ledenvergadering 2012 (pdf)
* Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 (pdf)
* Jaarverslag 2011 (pdf)
* Jaarrekening 2011 (pdf)
* Werkplan 2013-2015 (pdf)
* Personalia (pdf)
* Personalia LS (pdf)

Gerelateerde artikelen

Afgelopen maand hebben 77 leden de moeite genomen om te stemmen in onze online bestuursverkiezing. Toegegeven: veel te kiezen viel er niet, omdat het aantal kandidaten precies overeenkwam met de beschikbare plekken. Bij elke kandidaat was het aantal tegenstemmers, want die mogelijkheid was er wel degelijk, op de vingers van één hand te tellen, waardoor we kunnen stellen dat alle kandidaten met een overweldigende meerderheid zijn gekozen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk