De openbaarheid van overheidsinformatie wordt uitgebreid tot de Tweede Kamer, de Raad van State en publiek gefinancierde instellingen zoals onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en koepelorganisaties. Dat is een van de onderdelen in de voorgestelde nieuwe Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Tweede Kamerlid voor GroenLinks Mariko Peters presenteerde maandag een initiatief-wetsvoorstel dat de publieke toegang tot informatie moet verruimen en verbeteren. De komende tijd kan iedereen feedback geven, waarna het wetsvoorstel op 7 juli wordt ingediend. Zie hier hoe de nieuwe Wob tot stand is gekomen. Direct doorklikken naar: samenvatting, concept-wettekst (pdf), concept memorie van toelichting (pdf).