Kenniscentrum, Nieuws, Woo

De Nieuwe Wet Openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van overheidsinformatie wordt uitgebreid tot de Tweede Kamer, de Raad van State en publiek gefinancierde instellingen zoals onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en koepelorganisaties. Dat is een van de onderdelen in de voorgestelde nieuwe Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Tweede Kamerlid voor GroenLinks Mariko Peters presenteerde maandag een initiatief-wetsvoorstel dat de publieke toegang tot informatie moet verruimen en verbeteren. De komende tijd kan iedereen feedback geven, waarna het wetsvoorstel op 7 juli wordt ingediend. Zie hier hoe de nieuwe Wob tot stand is gekomen. Direct doorklikken naar: samenvatting, concept-wettekst (pdf), concept memorie van toelichting (pdf).

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk