Nieuws

Onderzoeksbeurzen NIAS

Journalisten kunnen nog tot 11 april een verzoek indienen bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten voor een verblijfsbeurs van 10.000 euro als journalist-in-residence bij het NIAS in Wassenaar. Het gaat om een verblijf van september 2012 tot februari 2012.

Het verblijf in het NIAS is geschikt voor journalisten die hun onderzoek hebben afgerond en nu vooral moeten schrijven. Het NIAS, gevestigd in Wassenaar, biedt onderdak aan een stuk of veertig wetenschappers. Deze fellows, afkomstig uit binnen- en buitenland, kunnen hier ongestoord onderzoek doen en schrijven. Ze hebben de beschikking over een eigen slaap- en/of werkkamer en kunnen gebruik maken van een bibliotheek- en documentatiedienst.

Het verzoek bevat: inhoudelijke beschrijving van het project, intentieverklaring uitgever, verwachte publicatiedatum, voorbeelden van eigen werk en een cv. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk de volledige lijst van Fondsen en Beurzen voor onderzoeksjournalisten hier.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk