Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2011 verslag: Crisis en de regio

Werkgroep: Crisis en de regio
Docent: Paul van der Cingel (Opleiding Journalistiek, Hogeschool Windesheim)
Datum en tijd: 19 november 2011, 09:00-10:15 uur
Aantal deelnemers: ongeveer 20

Verslag: Richel Bernsen

Paul van der Cingel helpt grote economische ontwikkelingen te vertalen naar de regio.

België en Nederland zijn de meeste geglobaliseerde landen van de wereld als je globalisering uitdrukt in stromen mensen, producten en goederen. Import en export vormen voor deze relatief kleine landen een groot deel van hun economie. Internationale economische ontwikkelingen hebben dan ook grote effecten op vrijwel iedere regio, van de Antwerpse haven tot en met de beleggingen van provincie Gelderland.

Om economisch nieuws aansprekend te presenteren legt hij een verband met de publieksradar. Het publiek wil feiten kennen, inzicht verwerven, een overzicht krijgen, een oordeel vernemen of kunnen vormen en emoties beleven.

Een journalist kan gebruik maken van deze behoefte. Bijvoorbeeld door de vraag te beantwoorden wat een ontwikkeling betekent voor de portemonnee van de consument, of op welke manier een ontwikkeling de eigen omgeving of leefwereld raakt.

Een appèl op de emotie wordt onder meer gedaan door kinderen of de volgende generatie centraal te stellen, of onrecht of ongelijkheid aan de orde te stellen. Paul signaleert dat ook geregeld een verband met spiritualiteit wordt gelegd.

Paul van der Cingel geeft een aantal belangrijke vertrekpunten aan voor het onderzoek naar geldstromen en bestedingen.
Het eerste is Europa en de toegekende subsidies (overzichtelijk gemaakt per regio op de site www.europaomdehoek.nl.

Het tweede vertrekpunt voor het opsporen van EU-geld is lokaal en wordt gevormd door de rapporten van de gemeentelijke en provinciale Rekenkamers (http://www.nvrr.nl).

Rekenkamers voeren jaarlijks een aantal onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke en provinciale beleid. Het loont de moeite om in de databank van de NVRR te zoeken met Europa-gerelateerde trefwoorden. (Meer informatie over de rekenkamers wordt gegeven in de werkgroep Regiotrack: Schatten uit de Rekenkamer).

Vanuit de zaal worden nog de volgende sites aangedragen die ook informatie hebben over België: www.ft.com/eu-funds, www.farmsubsidy.org en www.fishsubsidy.org.

Productstromen kunnen verder gevolgd worden door te starten bij een lokaal bekend product en dit te volgen. Dit is vergelijkbaar met de aanpak van het programma Keuringsdienst van waarde.

Beginnend bij de grondstoffen kan ook gekeken worden naar ngo’s en de rapporten die zij hebben uitgebracht over de totstandkoming van producten. Handige site voor Nederland: http://www2.ngo-database.nl/index.php?&username=guest@cidin.nl&password=9999&lang=nl&lang=nl en voor België: www.ngo-openboek.be.

Een ander voorbeeld dat hij geeft van regionaal economisch nieuws is de recente inventarisatie van RTL Nieuws naar de beleggingen van provincies in risicovolle Europese landen, zoals Griekenland, Italië, Spanje en Portugal.

Verder onderzoek kan informatie geven over het aandeel van deze beleggingen van het vermogen van de provincie, de risico’s die de provincie loopt of de manier waarop het beleggen van geld is georganiseerd. Wie is er voor verantwoordelijk? Wie is beslissingsbevoegd?

Verder lezen over economie en internationale economie van Paul van der Cingel:
Economie in het nieuws
Internationale economie in het nieuws

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Hoe komt de journalistiek uit de crisisstand? Ontsnapt ons vak na de opeenstapeling van crises – corona, Oekraïne, klimaat, gas, vertrouwen en wat niet meer – ooit nog uit het frame waar ze zelf zo verslaafd aan is?

 

conferentie-1x

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk