Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2011 verslag: Crisis en de regio

Werkgroep: Crisis en de regio
Docent: Paul van der Cingel (Opleiding Journalistiek, Hogeschool Windesheim)
Datum en tijd: 19 november 2011, 09:00-10:15 uur
Aantal deelnemers: ongeveer 20

Verslag: Richel Bernsen

Paul van der Cingel helpt grote economische ontwikkelingen te vertalen naar de regio.

België en Nederland zijn de meeste geglobaliseerde landen van de wereld als je globalisering uitdrukt in stromen mensen, producten en goederen. Import en export vormen voor deze relatief kleine landen een groot deel van hun economie. Internationale economische ontwikkelingen hebben dan ook grote effecten op vrijwel iedere regio, van de Antwerpse haven tot en met de beleggingen van provincie Gelderland.

Om economisch nieuws aansprekend te presenteren legt hij een verband met de publieksradar. Het publiek wil feiten kennen, inzicht verwerven, een overzicht krijgen, een oordeel vernemen of kunnen vormen en emoties beleven.

Een journalist kan gebruik maken van deze behoefte. Bijvoorbeeld door de vraag te beantwoorden wat een ontwikkeling betekent voor de portemonnee van de consument, of op welke manier een ontwikkeling de eigen omgeving of leefwereld raakt.

Een appèl op de emotie wordt onder meer gedaan door kinderen of de volgende generatie centraal te stellen, of onrecht of ongelijkheid aan de orde te stellen. Paul signaleert dat ook geregeld een verband met spiritualiteit wordt gelegd.

Paul van der Cingel geeft een aantal belangrijke vertrekpunten aan voor het onderzoek naar geldstromen en bestedingen.
Het eerste is Europa en de toegekende subsidies (overzichtelijk gemaakt per regio op de site www.europaomdehoek.nl.

Het tweede vertrekpunt voor het opsporen van EU-geld is lokaal en wordt gevormd door de rapporten van de gemeentelijke en provinciale Rekenkamers (http://www.nvrr.nl).

Rekenkamers voeren jaarlijks een aantal onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke en provinciale beleid. Het loont de moeite om in de databank van de NVRR te zoeken met Europa-gerelateerde trefwoorden. (Meer informatie over de rekenkamers wordt gegeven in de werkgroep Regiotrack: Schatten uit de Rekenkamer).

Vanuit de zaal worden nog de volgende sites aangedragen die ook informatie hebben over België: www.ft.com/eu-funds, www.farmsubsidy.org en www.fishsubsidy.org.

Productstromen kunnen verder gevolgd worden door te starten bij een lokaal bekend product en dit te volgen. Dit is vergelijkbaar met de aanpak van het programma Keuringsdienst van waarde.

Beginnend bij de grondstoffen kan ook gekeken worden naar ngo’s en de rapporten die zij hebben uitgebracht over de totstandkoming van producten. Handige site voor Nederland: http://www2.ngo-database.nl/index.php?&username=guest@cidin.nl&password=9999&lang=nl&lang=nl en voor België: www.ngo-openboek.be.

Een ander voorbeeld dat hij geeft van regionaal economisch nieuws is de recente inventarisatie van RTL Nieuws naar de beleggingen van provincies in risicovolle Europese landen, zoals Griekenland, Italië, Spanje en Portugal.

Verder onderzoek kan informatie geven over het aandeel van deze beleggingen van het vermogen van de provincie, de risico’s die de provincie loopt of de manier waarop het beleggen van geld is georganiseerd. Wie is er voor verantwoordelijk? Wie is beslissingsbevoegd?

Verder lezen over economie en internationale economie van Paul van der Cingel:
Economie in het nieuws
Internationale economie in het nieuws

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk