Nieuws

Evaluatie VVOJ2010 Gent: lof én kritiek

Nuttig advies en terechte kritische noten, maar ook veel lof voor organisatie, niveau van sprekers en trainers en het uitstekende (en sfeervolle) diner, was het resultaat van de evaluatie van de VVOJ conferentie 2010 die eind november plaatsvond. Met dank aan de vele respondenten konden de congresorganisatoren nog even nagenieten van deze negende editie.

Tekst: Margo Smit

Ruim honderd van de bijna driehonderd bezoekers aan de VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2010 in Gent vulden de enquête in. In totaal noemde 79 procent van de respondenten het congres nuttig tot zeer nuttig, waarbij veelal het ‘ongezien gediversifieerd aanbod’ werd geprezen.

‘Alsof je in tijden van malaise in een bron van vitaliteit viel,’ merkte een deelnemer op.

Overlap met trainingen of workshops uit eerdere edities werd nauwelijks als hinderlijk ervaren, men ervaarde een prettige mix van ‘gouwe ouwen’ en nagelnieuwe onderwerpen.

Volgens 78 procent van de respondenten maakte het congres de verwachtingen weer helemaal waar, 20 procent sprak zelfs van overtroffen verwachtingen.

Wel werd terecht gewezen op het gebrek aan discussie over en (ethische) vragen rond het werken met Wikileaks-materiaal, en ook werd met nadruk gevraagd om onderzoekstechnieken voor het verwerken van grote hoeveelheden data en documenten als er onder meer via Wikileaks vrijkomen.

Suggesties die bij het samenstellen van de komende editie zeker meegenomen zullen worden. Het laten invliegen van interessante enkele niet-journalisten als sprekers (met name de financieel experts en de curatoren) werd zeer geprezen. Méér doen, was het credo.

De Datatrainingsdag die de VVOJ voor het eerst organiseerde, een dag voorafgaand aan het congres, kreeg zoveel lof dat we nu al van een ‘gouden greep’ kunnen spreken. De dag was razendsnel volgeboekt en de trainers Donald en Egawhary kregen veel lof.

De inzet van een extra docent bij dit soort intensieve trainingen bevorderde de werksnelheid. Geprobeerd zal worden ook bij andere trainingen ‘dubbeldocenten’ in te zetten. De extra trainingsdag zal zeker in 2011 herhaald worden, mogelijk zelfs in een ‘beginners’ en ‘gevorderden’-versie, zoals enkele deelnemers voorstelden.

Uit de enquête bleek dat het altijd spannend blijft hoe deelnemers op key note sprekers zullen reageren. De reacties varieerden dit jaar van ‘bijzonder geestig en inspirerend’ en ‘goed besteed geld tot ‘buitenlandse betweters’.

Een dilemma waar de organisatoren zich zeer wel van bewust zijn. Willen we ons in de toekomst weer laven aan buitenlandse standaarden en gewoonten? Misschien hoeven we niet zo ver te kijken en kunnen we meer key note ruimte bieden aan inspirerende collega’s uit de eigen omgeving?

Of willen we zelfs buitenstaanders (bijvoorbeeld politici, wetenschappers) de kans geven ons tijdens de congresopening eens de oren te wassen? Tot nu toe houdt de VVOJ vast aan het ‘voor journalisten, door journalisten’ karakter van het congres.

Maar voor goede suggesties, ook die ‘out of the box’, staan we altijd open (mail ze aan bestuur@vvoj.org).

Er blijkt toenemende behoefte aan discussie over nieuwe businessmodellen. Er is nog steeds te weinig aandacht voor het presenteren van onderzoeksmateriaal in woord, en zeker (meermalen geconstateerd) beeld en geluid.

We trekken het ons aan en zullen in 2011 met de gedane suggesties ons en ieders voordeel doen. Ook wordt onderzocht of de VVOJ-website aanvullend trainingsmateriaal voor bepaalde technieken kan gaan aanbieden, zodat na afloop van het congres verder geoefend kan worden.

Over de locaties werd veel positiefs gezegd (lof voor de Arteveldehogeschool en de Eskimofabriek), maar enkele minpunten mogen niet ongenoemd blijven.

Geen zitplaatsen tijdens de lunch, enkele zeer warme (trainings)lokalen, een (qua temperatuur, gelukkig niet qua sfeer) koude lunchruimte, lange rijen voor de koffie, te weinig inhoudelijke informatie in het programmaschema.

Dank voor de kritiek, er blijft immers altijd ruimte tot verbetering. Nog aanvullende suggesties, ook voor sprekers, trainingen of andere zaken? Mail naar bestuur@vvoj.org.

Tot slot nog een paar weetjes over de deelnemers aan de enquête zelf. Bijna veertig procent is werkzaam voor een krant, 30 procent voor vakbladen en ruim 10 procent bedrijft Internetjournalistiek. De kosten van het congres wordt voor 55 procent vergoed.

Ruim driekwart van de respondenten verkreeg de informatie over congres en programma via de website, een goede keus, want die was en bleef te allen tijde het meest actueel.

De VVOJ verlootte onder de honderd respondenten een gratis toegangskaart voor de congreseditie 2011. Eén deelnemer hebben we dus al in 2011: freelancer Loek Kusiak. Wáár we Kusiak precies zullen kunnen begroeten wordt begin maart bekend gemaakt.

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk