Nieuws

Journalisten scharen zich achter Wikileaks

Journalisten uit alle windstreken hebben een steunbetuiging getekend aan klokkenluiders-site Wikileaks en oprichter Julian Assange. Assange is onder zware druk komen te staan nadat Wikileaks duizenden geheime militaire documenten openbaar maakte. Hoewel Wikileaks zelf geen journalistiek bedrijft, draagt het als klokkenluiderspodium met belangrijke informatie bij aan journalistiek onderzoek. ‘As grateful beneficiaries of Wikileaks and Mr Assange’s work, we stand in support of them at this time’, aldus de steunbetuiging.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk