VVOJ Vereniging

Algemene Ledenvergadering 2010

Op deze pagina kunnen leden stukken bekijken en downloaden van de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Op zaterdag 20 november 2010 zijn alle leden uitgenodigd de vergadering bij te wonen in Aula 5 van Arteveldehogeschool, Campus ‘Kantienberg’, Voetweg 66 in Gent, Vlaanderen. De vergadering duurt van 13:00 tot 14:00 uur.
Agenda
Concept notulen ALV 2009
Concept jaarverslag 2009
Jaarrekening 2009
Persionalia kandidaat-bestuursleden
Concept werkplan 2012

Gerelateerde artikelen

Afgelopen maand hebben 77 leden de moeite genomen om te stemmen in onze online bestuursverkiezing. Toegegeven: veel te kiezen viel er niet, omdat het aantal kandidaten precies overeenkwam met de beschikbare plekken. Bij elke kandidaat was het aantal tegenstemmers, want die mogelijkheid was er wel degelijk, op de vingers van één hand te tellen, waardoor we kunnen stellen dat alle kandidaten met een overweldigende meerderheid zijn gekozen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk