Nieuws

Economie voor onderzoeksjournalisten

Van jeugdzorg tot voetbal, van pensioenfondsen tot kunstensector of duurzaamheid: economische kennis verdiept ieder onderzoeksverhaal. Je vragen worden beter, je onderzoek scherper als je de economische context kunt duiden. In deze workshop krijg je snel en praktisch inzicht in de belangrijkste economische achtergronden en begrippen. Wat moet je weten, wat kan je vinden en hoe duid je je onderzoeksresultaten tegen een economische achtergrond? Met Paul van der Cingel.
Datum: 20 november 2010
Tijd: 09:00-10:15 uur
Download van presentatie en handouts (inloggen vereist), verslagen Yvonne van de Meent en van Melissa Janssens (inloggen vereist).

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk