Nieuws

‘Verbod telefoonopname beperkt journalisten in zorgvuldig quoten’

Heimelijk telefoongesprekken opnemen voor eigen gebruik wordt strafbaar, als het aan minister Hirsch Ballin van Justitie ligt. Dat creëert een catch 22-situatie voor journalisten, aldus advocaat Jens van den Brink van Kennedy Van der Laan in een kritische beschouwing. Journalisten worden daarmee namelijk belemmerd in de mogelijkheden om nauwkeurig te citeren.
In de toelichting op het nieuwe wetsvoorstel Computercriminaliteit staat een uitzonderingsbepaling. Heimelijk opnemen is wel toegestaan ‘in het uitzonderlijke geval dit noodzakelijk is om misstanden aan de kaak te stellen en dit belang zwaarder weegt dan de belangen die gemoeid zijn met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers aan de communicatie’. De conclusie dat journalisten dus niks te vrezen hebben, is onjuist, aldus Van den Brink op Mediareport:
‘Probleem is dat correct citeren niet alleen belangrijk is als een journalist een misstand op het spoor is. De toelichting heeft het ook nog eens over ‘het uitzonderlijke geval’ dat dit speelt. De lat wordt dus heel hoog gelegd. Correct citeren is altijd belangrijk, ook als je gewoon iemand een reactie vraagt bijvoorbeeld.’
Het opnemen van telefonische interviews, ook zonder medeweten van de geïnterviewde, geldt in de journalistiek als een vorm van geheugensteun, documentatie en bewijsmateriaal tegen aantijgingen achteraf. De Raad voor de Journalistiek wekte veel verbazing toen ze vorig jaar een redacteur van NRC Handelsblad op de vingers tikte voor een heimelijk gemaakte opname die als geheugensteun gemaakt was.
Verder:
Opinieblog NRC Handelsblad, 17 september 2010: Journalist moet zonder toestemming geluidsopname kunnen maken
Netkwesties, 15 september 2010: Breed protest tegen voorstel Hirsch Ballin

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk