Nieuws

CAR-specialisten gezocht

CAR-specialisten opgelet: voor het tweede achtereenvolgende jaar zoekt FarmSubsidy hulp bij het verzamelen en analyseren van gegevens ten behoeve van verder journalistiek onderzoek over het Europese landbouwbeleid en de subsidiestromen in deze sector.
Farmsubsidy is onderdeel van de Engelse non-gouvernementele organisatie EU Transparency en het Deense onderzoeksbureau Kaas og Mulvad.
Op 2, 3 en 4 mei aanstaande wil Farmsubsidy samen met CAR-specialisten gegevens over Europese landbouwsubsidies van vele websites verzamelen. Vervolgens gaat men evalueren in hoeverre deze gegevens overeenkomen met de richtlijnen voor begrotingstransparantie van de Europese Unie.
Het is de bedoeling om de gegevens ook te geo-coderen, kaarten en tabellen te maken en de gegevens te analyseren zodat journalisten er daarna mee aan de slag kunnen.
Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat Farmsubsidy een dergelijk seminar organiseert.
Bij de eerste bijeenkomst, die plaatsvond tijdens de eerste European Open Data Summit in Brussel, stelde de organisatie de zogeheten Who Wants to be a Farm Subsidy Millionaire lijst samen.
Deze werd vervolgens onder grote persbelangstelling gepresenteerd. De lijst gaf inzicht in de Europese landbouwsubsidiestromen in alle lidstaten.
De organisatie gaat er vanuit dat ook dit jaar de cijfers zullen uitwijzen dat de grootste landbouwbedrijven in toenemende mate het merendeel van de subsidies naar zich toetrekken.
Daarnaast vermoedt men dat ook in 2009 de Europese Unie de export van Europees zuivel naar ontwikkelingslanden subsidieerde, en dus in feite het dumpen van zuivel in ontwikkelingslanden financierde.
Of deze en andere vermoedens kloppen, zal pas blijken bij het verzamelen en analyseren van de cijfers.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Nils Mulvad, mede-oprichter van Farmsubsidy.org: nils.mulvad@KAASOGMULVAD.DK.

Gerelateerde artikelen

De eerste ervaringen van journalisten met de nieuwe Wet open overheid (kortweg Woo) zijn wisselend, zo bleek  op de VVOJ-conferentie in Leiden tijdens een paneldiscussie over de Woo. Sommige aspecten van de wet worden voorzichtig positief gewaardeerd, maar er werd ook gewaarschuwd voor een nieuwe weigeringsgrond die door ministeries breed wordt ingeroepen.

Ter ere van ons 20-jarig bestaan, is de VVOJ begonnen met een update van het onderzoek naar de Staat van de Onderzoeksjournalistiek dat eerder – in 2002 – is gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alexander Pleijter en Michaël Opgenhaffen, verbonden aan respectievelijk de Universiteit Leiden en de KU Leuven.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk