Nieuws

CAR-specialisten gezocht

CAR-specialisten opgelet: voor het tweede achtereenvolgende jaar zoekt FarmSubsidy hulp bij het verzamelen en analyseren van gegevens ten behoeve van verder journalistiek onderzoek over het Europese landbouwbeleid en de subsidiestromen in deze sector.
Farmsubsidy is onderdeel van de Engelse non-gouvernementele organisatie EU Transparency en het Deense onderzoeksbureau Kaas og Mulvad.
Op 2, 3 en 4 mei aanstaande wil Farmsubsidy samen met CAR-specialisten gegevens over Europese landbouwsubsidies van vele websites verzamelen. Vervolgens gaat men evalueren in hoeverre deze gegevens overeenkomen met de richtlijnen voor begrotingstransparantie van de Europese Unie.
Het is de bedoeling om de gegevens ook te geo-coderen, kaarten en tabellen te maken en de gegevens te analyseren zodat journalisten er daarna mee aan de slag kunnen.
Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat Farmsubsidy een dergelijk seminar organiseert.
Bij de eerste bijeenkomst, die plaatsvond tijdens de eerste European Open Data Summit in Brussel, stelde de organisatie de zogeheten Who Wants to be a Farm Subsidy Millionaire lijst samen.
Deze werd vervolgens onder grote persbelangstelling gepresenteerd. De lijst gaf inzicht in de Europese landbouwsubsidiestromen in alle lidstaten.
De organisatie gaat er vanuit dat ook dit jaar de cijfers zullen uitwijzen dat de grootste landbouwbedrijven in toenemende mate het merendeel van de subsidies naar zich toetrekken.
Daarnaast vermoedt men dat ook in 2009 de Europese Unie de export van Europees zuivel naar ontwikkelingslanden subsidieerde, en dus in feite het dumpen van zuivel in ontwikkelingslanden financierde.
Of deze en andere vermoedens kloppen, zal pas blijken bij het verzamelen en analyseren van de cijfers.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Nils Mulvad, mede-oprichter van Farmsubsidy.org: nils.mulvad@KAASOGMULVAD.DK.

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk