Nieuws

Grote subsidie voor tienjarig Fonds Pascal Decroos

De Vlaamse minister van Media Ingrid Lieten (sp.a) geeft een eenmalige, bijkomende subsidie van 250.000 euro aan het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek (FPD). Dat maakte Lieten woensdag bekend op een persconferentie naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het fonds.

Tekst: Kristof Clerix

In 2009 kende het FPD 34 beurzen toe aan journalisten om onderzoeksprojecten te realiseren.
Op de staten-generaal voor de media eind maart kondigde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) aan dat hij een voorstel zou indienen om het budget van het FPD te verdubbelen. Lieten bevestigt nu dat dat effectief zal gebeuren, zij het eenmalig.

‘Uiteraard zijn we zeer tevreden met de verdubbeling van de toelage’, reageert Ides Debruyne, directeur van het FPD.

‘We hebben dan ook nood aan extra middelen. Dat blijkt overigens uit een recente studie van de KU Leuven, waarin staat dat het fonds zowel voor werkbeurzen als personeel extra middelen nodig heeft. Het gaat hier weliswaar om een eenmalige subsidie.

Maar ik heb begrepen dat minister van Media Ingrid Lieten effectief de kaart zal trekken van kwaliteit in de media. Ik denk dat daar nog perspectieven zijn. In 2010 gaan we met haar rond tafel zitten om te zien of een verhoogde subsidie op structurele wijze in de begroting van 2011 in te brengen valt.’

‘Het probleem met een eenmalige subsidie is dat we bijvoorbeeld geen extra personeelslid kunnen aanwerven’, aldus Debruyne.

‘Daardoor kunnen we een aantal van onze projecten niet verder uitbouwen -zoals de websites Mediakritiek.be, Mediaonderzoek.be of de site van het fonds.

Met extra mankracht zouden we het niveau van het fonds echt wel kunnen verhogen. Maar je hoort ons zeker niet klagen. In tijden van crisis hebben wij toch wel goed nieuws te melden aan de media in Vlaanderen, namelijk dat we iets meer ruimte hebben om werkbeurzen te subsidiëren.’

Jonge honden

Door de extra subsidie keert de Vlaamse overheid in 2009 in totaal 500.000 euro uit aan het FPD. Zeventig procent daarvan is bestemd voor werkbeurzen voor journalisten.

Voorts worden er eenmalige overheadkosten mee gedekt, onder meer voor Mediaonderzoek.be en het boek “Jonge Honden. Is er nog toekomst voor de journalistiek?, samengesteld door Geert Zagers” (Focus Knack & De Morgen).
Beide projecten werden op de persconferentie boven de doopvont gehouden.

Anonieme jury

In haar toespraak op de persconferentie benadrukte minister Lieten het belang van een ‘kwalitatieve en pluriforme nieuwsstroom’, en had ze lof voor de rol die het FPD hierin speelt.

‘Het fonds doet enorm goed werk’, aldus de minister.

In 2009 vroegen 88 journalisten een beurs aan voor onderzoeksjournalistiek werk of bijzondere projecten. Vierendertig beurzen werden toegekend, goed voor een bedrag van 210.582 euro.

De toekenning gebeurt door een anonieme jury van 4 personen. Elke twee jaar worden twee juryleden vervangen.
Volgens de uittredende juryleden, magnumfotograaf Carl De Keyzer en VRT-journaliste Kris Smet (oa Panorama & Ter Zake), wordt de jury niet bepaald overstelpt met ijzersterke voorstellen.

‘We kregen veel aanvragen die waardeloos waren’, aldus Smet.

‘Sommigen denken dat we een reisbureau zijn. Ook voorstellen voor een boek over een nonkel of tante die ooit in Alaska zijn geweest zijn niet echt het voorbeeld van onderzoeksjournalistiek.’

Smet merkte nog schamper op dat het lijkt alsof Jean-Marie Dedecker meer schandalen uitbrengt dan het Vlaamse journaille. ‘Toch zijn er ook hele goede voorbeelden, zoals het asbestschandaal dat Marleen Teugels heeft blootgelegd.’

Dit artikel verscheen eerder op www.MO.be

Gerelateerde artikelen

Op 9 december 2023 publiceren VPRO en HUMAN op de website van Argos een door de hoofdredacteuren Marc Josten en Willem van Zeeland ondertekend statement. Daarin maken ze bekend met onmiddellijke ingang een compleet Argos-dossier, bestaande uit een reeks van radio-uitzendingen, artikelen en video’s over seksueel misbruik, offline te halen. Het betreft uitzendingen die zijn gemaakt door twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlingen, beiden al vele jaren actief lid van de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk