Biografie

Frits Bloemendaal

Frits Bloemendaal is chef redactie bij de Geassocieerde Pers Diensten GPD. Eerder was hij politiek journalist bij HP/De Tijd en het Agrarisch Dagblad.

Op de conferentie zal Frits Bloemendaal spreken over zijn vorig jaar verschenen boek De Communicatieoorlog, waarin hij betoogt dat de overheid de laatste jaren in rap tempo greep op de samenleving heeft verloren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk