Kenniscentrum, Nieuws

Nieuwe aanvraagronde Europese beurzen

Het Europese fonds voor Onderzoeksjournalistiek heeft een nieuwe aanvraagronde geopend voor werkbeurzen.

Het geld is afkomstig uit een gift van het Open Society Institute. Journalisten die samenwerken met buitenlandse collega’s en een kwestie onder het licht willen brengen die voor een breed Europees publiek relevant is, kunnen een aanvraag indienen.

De grootte van het bedrag van een individuele beurs is onder andere afhankelijk van de aard van het onderzoek waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

De werkbeurs mag worden gebruikt voor de financiering van reis- en vertaalkosten, maar ook als toelage voor de journalist ten tijde van het onderzoek.

Deadline voor aanvragen: 9 november 2009
Beslissing: 30 november 2009
Meer informatie: Europeees Fonds voor Onderzoeksjournalistiek

Gerelateerde artikelen

De trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ) heeft een nieuwe opzet: vanaf nu gaan we die een paar keer per jaar in de regio organiseren. De eerste LROJ ‘nieuwe stijl’ is op vrijdagmiddag 14 april (14.00-17.30 uur) in Breda.

 

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk