Kenniscentrum, Nieuws

Nieuwe aanvraagronde Europese beurzen

Het Europese fonds voor Onderzoeksjournalistiek heeft een nieuwe aanvraagronde geopend voor werkbeurzen.

Het geld is afkomstig uit een gift van het Open Society Institute. Journalisten die samenwerken met buitenlandse collega’s en een kwestie onder het licht willen brengen die voor een breed Europees publiek relevant is, kunnen een aanvraag indienen.

De grootte van het bedrag van een individuele beurs is onder andere afhankelijk van de aard van het onderzoek waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

De werkbeurs mag worden gebruikt voor de financiering van reis- en vertaalkosten, maar ook als toelage voor de journalist ten tijde van het onderzoek.

Deadline voor aanvragen: 9 november 2009
Beslissing: 30 november 2009
Meer informatie: Europeees Fonds voor Onderzoeksjournalistiek

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op 9 december 2023 publiceren VPRO en HUMAN op de website van Argos een door de hoofdredacteuren Marc Josten en Willem van Zeeland ondertekend statement. Daarin maken ze bekend met onmiddellijke ingang een compleet Argos-dossier, bestaande uit een reeks van radio-uitzendingen, artikelen en video’s over seksueel misbruik, offline te halen. Het betreft uitzendingen die zijn gemaakt door twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlingen, beiden al vele jaren actief lid van de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk