Kenniscentrum, Nieuws

Nieuwe aanvraagronde Europese beurzen

Het Europese fonds voor Onderzoeksjournalistiek heeft een nieuwe aanvraagronde geopend voor werkbeurzen.

Het geld is afkomstig uit een gift van het Open Society Institute. Journalisten die samenwerken met buitenlandse collega’s en een kwestie onder het licht willen brengen die voor een breed Europees publiek relevant is, kunnen een aanvraag indienen.

De grootte van het bedrag van een individuele beurs is onder andere afhankelijk van de aard van het onderzoek waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

De werkbeurs mag worden gebruikt voor de financiering van reis- en vertaalkosten, maar ook als toelage voor de journalist ten tijde van het onderzoek.

Deadline voor aanvragen: 9 november 2009
Beslissing: 30 november 2009
Meer informatie: Europeees Fonds voor Onderzoeksjournalistiek

Gerelateerde artikelen

Al zo’n twee decennia lang inspireren Journalismfund Europe en Thomas More Hogeschool Mechelen mensen om via het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek hun stap in de onderzoeksjournalistiek te wagen. De eenjarige opleiding serveert niet alleen de beste tools, technieken en onderzoeksmethoden, maar zet ook in op schrijfvaardigheid en cross-border samenwerkingen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk