Conferentie, Kenniscentrum

Lokale onderzoeksjournalistiek

Hoe bedrijf je onderzoeksjournalistiek als je je subject dagelijks op de straathoek tegenkomt? Hoe houd je je rug recht als klein lokaal blad tegen commerciële belangen en de dreiglustige bestuurders met wie je samen bij de bakker staat? De lokale onderzoeksjournalist heeft het niet eenvoudig. Maar hij bestaat wel degelijk.

In deze workshop vertelt Sergio Boutkan (Arena) over zijn onderzoek naar stembusfraude. Zijn uitgever, Herman Smorenberg van uitgeverij Tekst & Uitleg, zal vertellen hoe hij in een kleine gemeente weerstand biedt aan de druk van politici, bedrijven en anderen die soms niet gelukkig zijn met de onafhankelijke journalistieke berichtgeving van Arena.

In het kader van het conferentiethema Meer met Minder gaan we in op heikele vragen als:
·         Welke soorten onderzoek kan een lokaal medium of een lokale journalist behappen, en hoe pak je dat aan?
·         Welke nieuwe taken/kansen liggen in het verschiet en wat zijn  de voor-/nadelen van lokale pers ten opzichte van ‘grotere’ media?
·         Welke obstakels zijn er – journalistiek en commercieel – en hoe kun je die slechten?
·         Zijn er manieren om ook hard commercieel denkende uitgevers mee te krijgen?
·         Kan samenwerking tussen uiteenlopende media uitkomst bieden?
·         Wat kunnen ‘nieuwe media’ betekenen?

Met: o.a. Sergio Boutkan en Herman Smorenberg (Arena, Noord-Brabant)
Moderator: Michel Robles

Zaterdag 28 november
9.00-10.15
Zaal 2S200

Klik hier voor het verslag van de workshop.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk