Conferentie, Kenniscentrum

Lokale onderzoeksjournalistiek

Hoe bedrijf je onderzoeksjournalistiek als je je subject dagelijks op de straathoek tegenkomt? Hoe houd je je rug recht als klein lokaal blad tegen commerciële belangen en de dreiglustige bestuurders met wie je samen bij de bakker staat? De lokale onderzoeksjournalist heeft het niet eenvoudig. Maar hij bestaat wel degelijk.

In deze workshop vertelt Sergio Boutkan (Arena) over zijn onderzoek naar stembusfraude. Zijn uitgever, Herman Smorenberg van uitgeverij Tekst & Uitleg, zal vertellen hoe hij in een kleine gemeente weerstand biedt aan de druk van politici, bedrijven en anderen die soms niet gelukkig zijn met de onafhankelijke journalistieke berichtgeving van Arena.

In het kader van het conferentiethema Meer met Minder gaan we in op heikele vragen als:
·         Welke soorten onderzoek kan een lokaal medium of een lokale journalist behappen, en hoe pak je dat aan?
·         Welke nieuwe taken/kansen liggen in het verschiet en wat zijn  de voor-/nadelen van lokale pers ten opzichte van ‘grotere’ media?
·         Welke obstakels zijn er – journalistiek en commercieel – en hoe kun je die slechten?
·         Zijn er manieren om ook hard commercieel denkende uitgevers mee te krijgen?
·         Kan samenwerking tussen uiteenlopende media uitkomst bieden?
·         Wat kunnen ‘nieuwe media’ betekenen?

Met: o.a. Sergio Boutkan en Herman Smorenberg (Arena, Noord-Brabant)
Moderator: Michel Robles

Zaterdag 28 november
9.00-10.15
Zaal 2S200

Klik hier voor het verslag van de workshop.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk