Conferentie, Kenniscentrum

Lokale onderzoeksjournalistiek

Hoe bedrijf je onderzoeksjournalistiek als je je subject dagelijks op de straathoek tegenkomt? Hoe houd je je rug recht als klein lokaal blad tegen commerciële belangen en de dreiglustige bestuurders met wie je samen bij de bakker staat? De lokale onderzoeksjournalist heeft het niet eenvoudig. Maar hij bestaat wel degelijk.

In deze workshop vertelt Sergio Boutkan (Arena) over zijn onderzoek naar stembusfraude. Zijn uitgever, Herman Smorenberg van uitgeverij Tekst & Uitleg, zal vertellen hoe hij in een kleine gemeente weerstand biedt aan de druk van politici, bedrijven en anderen die soms niet gelukkig zijn met de onafhankelijke journalistieke berichtgeving van Arena.

In het kader van het conferentiethema Meer met Minder gaan we in op heikele vragen als:
·         Welke soorten onderzoek kan een lokaal medium of een lokale journalist behappen, en hoe pak je dat aan?
·         Welke nieuwe taken/kansen liggen in het verschiet en wat zijn  de voor-/nadelen van lokale pers ten opzichte van ‘grotere’ media?
·         Welke obstakels zijn er – journalistiek en commercieel – en hoe kun je die slechten?
·         Zijn er manieren om ook hard commercieel denkende uitgevers mee te krijgen?
·         Kan samenwerking tussen uiteenlopende media uitkomst bieden?
·         Wat kunnen ‘nieuwe media’ betekenen?

Met: o.a. Sergio Boutkan en Herman Smorenberg (Arena, Noord-Brabant)
Moderator: Michel Robles

Zaterdag 28 november
9.00-10.15
Zaal 2S200

Klik hier voor het verslag van de workshop.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk