Conferentie, Kenniscentrum

Infiltreren in de huizenmarkt

Dalende woningprijzen? Hoeveel hypotheken zijn vorig jaar verstrekt? Neemt het aantal onvrijwillige veilingen toe? Wat is de gemiddelde prijs van een bouwkavel? De aandacht vanuit de media voor het Kadaster is sinds de stagnatie op de woningmarkt behoorlijk toegenomen. Er is behoefte  aan volledige, actuele en onafhankelijke vastgoedinformatie. Het Kadaster kan hierbij helpen. En wist je dat het Kadaster ook uitgebreide ‘geo-informatie’ biedt? Digitale bestanden op basis van topografische kaarten van het hele Nederlandse grondgebied, verzameld via luchtfoto’s en terreinverkenningen. Wat je daar allemaal mee kunt!

Via een presentatie word je meegenomen in de wereld van het Kadaster: wie is wie, wat doen ze, hoe doen ze het, hoe kun je deze schat aan informatie ontsluiten, wat zijn belangrijke ontwikkelingen, etc. De sprekers zullen van de gelegenheid gebruik maken om bepaalde zaken verder te verduidelijken, en zeker ook  de informatiebehoefte van de journalisten te peilen om (indien nodig) de informatieverstrekking te optimaliseren. Kom met vragen en wensen naar deze unieke bijeenkomst.

Sprekers namens het Kadaster zijn: Arjan Bruins (communicatie), Kees de Zeeuw (manager sector product- en procesinnovatie, directie Geo) en Rik Ebbeling (manager sector product- procesinnovatie, directie Rechtszekerheid).
Moderator: Arlen Poort (NRC Handelsblad)

Zaterdag 28 november
10.45-12.00
Zaal 2S200

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk