Conferentie, Kenniscentrum

Infiltreren in de huizenmarkt

Dalende woningprijzen? Hoeveel hypotheken zijn vorig jaar verstrekt? Neemt het aantal onvrijwillige veilingen toe? Wat is de gemiddelde prijs van een bouwkavel? De aandacht vanuit de media voor het Kadaster is sinds de stagnatie op de woningmarkt behoorlijk toegenomen. Er is behoefte  aan volledige, actuele en onafhankelijke vastgoedinformatie. Het Kadaster kan hierbij helpen. En wist je dat het Kadaster ook uitgebreide ‘geo-informatie’ biedt? Digitale bestanden op basis van topografische kaarten van het hele Nederlandse grondgebied, verzameld via luchtfoto’s en terreinverkenningen. Wat je daar allemaal mee kunt!

Via een presentatie word je meegenomen in de wereld van het Kadaster: wie is wie, wat doen ze, hoe doen ze het, hoe kun je deze schat aan informatie ontsluiten, wat zijn belangrijke ontwikkelingen, etc. De sprekers zullen van de gelegenheid gebruik maken om bepaalde zaken verder te verduidelijken, en zeker ook  de informatiebehoefte van de journalisten te peilen om (indien nodig) de informatieverstrekking te optimaliseren. Kom met vragen en wensen naar deze unieke bijeenkomst.

Sprekers namens het Kadaster zijn: Arjan Bruins (communicatie), Kees de Zeeuw (manager sector product- en procesinnovatie, directie Geo) en Rik Ebbeling (manager sector product- procesinnovatie, directie Rechtszekerheid).
Moderator: Arlen Poort (NRC Handelsblad)

Zaterdag 28 november
10.45-12.00
Zaal 2S200

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk