Conferentie, Kenniscentrum

Crowdsourcing

Crowdsourcing is het inzetten van je publiek als bron. Voor het vergaren van kennis of als extra handjes voor je journalistieke werk. Een creatieve toepassing van crowdsourcing is bijvoorbeeld wat The Guardian deed: de Britse krant zette zijn lezers in om het parlement onder de loep te nemen en beschikte uiteindelijk over 457.153 pagina’s met declaratiegegevens van de MP’s. De lezers konden deze controleren op correctheid.

Zaterdag 28 november
10.45-12.00
Zaal 1

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk