Conferentie, Kenniscentrum

CBS: Meer cijfers in minder tijd 1 en 2

Leer cijfers vinden en begrijpen met behulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Maak tijdens deze workshop kennis met de inhoud en mogelijkheden van de (gratis!) databank StatLine van het CBS. Door de actieve deelname aan deze workshop opent zich een wereld van informatie, en leer je snel en gericht vinden wat voor het oprapen ligt. In deze roerige tijden mag je deze workshop niet missen!

Met: Hans de Ruiter (CBS)

Vrijdag 27 november
15.45 – 17.00
Computer 2, 3S130
Zaterdag 28 november
14.00 – 15.15
Computer 4, 3B110


Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk