Kenniscentrum, Nieuws

Nieuwe thema-avonden CBS

De thema-avonden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) krijgen een vervolg op 12 en 26 oktober. Net als voor de zomer  staat het opzoeken van gegevens in Statline op het programma.

Voor de zomer organiseerde de VVOJ al drie thema-avonden voor leden, na een drukbezocht VVOJ Café bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen april. Tijdens deze bijeenkomsten werd nader ingegaan op het werken met Statline.

Ook dit najaar staat dit onderwerp centraal.

Thema’s:
12 oktober: arbeid en economie
26 oktober: bevolking, onderwijs en gezondheid

Elke avond begint rond 18:30 uur met een broodje en duurt tot ongeveer 21:30 uur. Per keer is er plaats voor een groep van zes tot achttien personen.

De cursussen worden gratis aangeboden. Plaatsing gaat in volgorde van aanmelding. Aanmelden is verplicht met een mailtje naar cafe@vvoj.org. Vermeld je naam, eventuele werkgever en je specialisatie. Ben je op zoek naar specifieke gegevens in Statline (die passen binnen het thema), geef dat ook vooraf even door.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk