‘Wie vraagt, krijgt meer’ is de leuze van Bigwobber, een nieuw weblog speciaal gewijd aan de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Journalist Brenno de Winter wil kennis en WOB-ervaringen delen en zet naast de WOB-verzoeken ook zoveel mogelijk bezwaar- en beroepsschriften online. De onderwerpen lopen uiteen van het Handboek Consulaire Zaken en Personenverkeer tot de besluitvorming rondom de kabinetssteun aan de inval Irak. Lees ook De Winters toelichting.