Nieuws, VVOJ Activiteiten, VVOJ Vereniging, Woo

VVOJ onderzoekt Wet Openbaarheid van Bestuur

Deze week start de VVOJ een onderzoek naar het functioneren van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in de journalistieke praktijk. Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen van (onderzoeks)journalisten over knelpunten bij het opvragen van gegevens met behulp van de WOB.

Signalen die variëren van lange beslistermijnen tot juridische drempels bij afwijzingen.

Meer specifiek in Nederland: de Nationale Ombudsman meldde vorig jaar in een persbericht dat door trage besluitvorming rond WOB-verzoeken de vrijheid van nieuwsgaring in het gedrang komt.

Daarnaast heeft het Nederlandse kabinet onlangs een wetsvoorstel ingediend waarbij de beslistermijnen worden opgerekt. Het journalistieke belang van de actualiteit wordt hiermee geen recht gedaan. Ook zag de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, recentelijk af van eerdere plannen tot een Algemene Wet Overheidsinformatie (AWO).

De VVOJ wil de discussie over de WOB weer vlottrekken. Het onderzoek kan een rol spelen in het publieke debat over de nieuwe wetgeving. De discussie over openbaarheid van informatie kan dan immers worden onderbouwd met úw ervaringen, verzameld door de VVOJ.

Het onderzoek bestaat uit deskresearch, een online-enquête en diepte-interviews. De online-enquête wordt binnenkort verspreid onder leden van de VVOJ, VVJ en NVJ.

Journalisten die geen lid van deze verenigingen zijn en graag mee willen doen, kunnen contact opnemen met de werkgroep WOB.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u mailen naar de werkgroep WOB: wob@vvoj.org.

De werkgroep wordt gevormd door Anneke Verbraeken, Jaap Nienhuis, Karel Platteau en Wil van der Schans.

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk