Nieuws, Woo

VVOJ aan Kamer: verleng beslistermijn WOB niet

Amsterdam, 31 juli – De Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) roept de Nederlandse Tweede Kamer op de voorgestelde verlenging van de beslistermijn bij de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) niet te steunen. De VVOJ heeft alle leden van de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken daarover een brief gestuurd.

Eerder deze maand werd bekend dat de Nederlandse ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Hirsch Ballin (Justitie) de beslistermijn van de WOB wilden verdubbelen van 28 naar 56 werkdagen. Dat besluit zou samenhangen met een eerder wetsvoorstel van de PvdA en de VVD, dat een dwangsom oplegt als de overheid te lang doet over een beslissing.

De voorgestelde verruiming van de beslistermijn ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies. Het wetsvoorstel geldt ook voor de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

In de brief die de VVOJ hierop stuurde naar alle leden van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, benadrukt Verenigingsvoorzitter Margo Smit het belang voor journalisten om toegang te hebben tot actuele overheidsinformatie en stelt ze dat verdubbeling van de beslistermijn het werk van journalisten ernstig zal belemmeren.

Als oplossing voor het probleem dat de overheid nu al vaak de wettelijke beslistermijn voor de WOB overschrijdt, pleit Smit namens de vereniging voor ‘actieve openbaarmaking door middel van het instellen van een openbaar register, zoals de Europese Unie dat doet’.

Dit kan, aldus de VVOJ-brief aan de Tweede Kamer, ‘bijdragen aan het verminderen van WOB-verzoeken door journalisten én burgers.

Een andere oplossing is het instellen van meer WOB-ambtenaren, een geïntegreerd WOB-beleid waarvan ambtenaren bij hun aantreden op de hoogte worden gesteld en een betere archivering van documenten, waardoor deze eenvoudiger terug te vinden zijn.

‘Andere landen, waar meer verzoeken om informatie worden ingediend (én verwerkt), kunnen die verzoeken veelal immers ook in bepaalde tijd afhandelen: Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hanteren een termijn van twintig dagen, de Europese Unie dertig dagen.’

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Op 9 december 2023 publiceren VPRO en HUMAN op de website van Argos een door de hoofdredacteuren Marc Josten en Willem van Zeeland ondertekend statement. Daarin maken ze bekend met onmiddellijke ingang een compleet Argos-dossier, bestaande uit een reeks van radio-uitzendingen, artikelen en video’s over seksueel misbruik, offline te halen. Het betreft uitzendingen die zijn gemaakt door twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlingen, beiden al vele jaren actief lid van de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk