Conferentie

Parliament tour

On Thursday 20 November, there is an exclusive guided tour through the EU Parliament buildings, with a lot of insider information and viewing of otherwise hidden places. The tour is on the afternoon, the day before the conference starts. Opt for the tour as you register for the conference.

Dutch: IN HET HOL VAN DE LEEUW
Donderdag voorafgaand aan de conferentie is er de mogelijkheid om het Europees Parlement te bezoeken. Vanaf 15.00 is er een speciale rondleiding voor conferentiedeelnemers, met een drankje ter afsluiting. Ideaal om iets van het Brusselse apparaat te zien, alvast een paar vragen te stellen en in de stemming te komen voor de conferentie. Hiervoor dien je je apart op te geven bij aanmelding voor de conferentie.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk