Conferentie

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking loont.  Grote mediahuizen doen het steeds vaker, maar ook individuele journalisten. Op deze pagina vind je  meer informatie over dit thema. Het zijn verslagen en handouts van VVOJ-bijeenkomsten over het onderwerp, maar ook tutorials.
Tip: Wist je dat de VVOJ een eigen Medialab heeft, met tal van trainingen en video-tutorials over internationale samenwerking van media en journalisten?
Let op: Verschillende van onderstaande documenten van VVOJ-bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden. Inloggen op de website is dan vereist.

 

Organisaties die zich bezighouden cross-border journalistiek

Vlaams-Nederlandse samenwerking
 Contacten tussen Vlaamse of Nederlandse en buitenlandse onderzoeksjournalisten komen onder meer tot stand tijdens de jaarlijkse conferentie die de VVOJ organiseert. Een keur aan gerenommeerde gasten heeft op uitnodiging al eens de weg naar Vlaanderen of Nederland afgelegd. Tijdens de VVOJ-conferentie van 2007 in Groningen hielden onder meer David Cay Johnston en Walter Dean een lezing.

2012

Verslagen van VVOJ trainingen, workshops, conferenties

 

2010

Verslagen van VVOJ trainingen, workshops en conferenties


2008

Verslagen van VVOJ trainingen, workshops en conferenties

Downloads en presentaties van VVOJ trainingen, workshops en conferenties

2007

Verslagen van VVOJ trainingen, workshops, conferenties

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk