Conferentie, Kenniscentrum

Surfen zonder sporen

VVOJ Nederlands-Vlaamse conferentie onderzoeksjournalistiek 2007 Groningen

Klik hier voor meer conferentieverslagen.

Werkgroep: Surfen zonder sporen
Instructeur: Arjan Dasselaar
Datum: 17 november 2007
Verslag: Peter Leunissen, Nieuwsdienst Dagblad De Stentor.

Deze werkgroep geeft tips hoe je op internet kunt surfen, zonder dat je traceerbare sporen achterlaat. Dat kan van belang zijn bij gevoelige of riskante onderzoeken op het internet.

Volgens dichteres Adriaan Roland Holst (1888-1976) schreef Simon Vestdijk (1898-1971) sneller dan God kan lezen.

Welnu, de snelheid waarmee Arjan Dasselaar tijdens de werkgroep ‘Surfen zonder sporen’ heen weer schakelde tussen zijn Power Point presentatie en relevante internetsites mag ook gerust een Godswonder heten.

Dasselaar hoeft zelf waarschijnlijk geen moeite te doen zijn sporen te verbloemen. Er is waarschijnlijk toch geen mens die hem op Internet kan bijhouden. Maar goed, dat terzijde.

Het verhaal van deze internetspecialist maakte duidelijk dat het leggen van verdedigingslinies rondom je computer tot op zekere hoogte vrij eenvoudig is.

Wie echter de volledige anonimiteit op het net zoekt, moet heel wat toeters en bellen uit de kast trekken. Bovendien moet men dan wat beperkingen wat betreft bijvoorbeeld de surfsnelheid voor lief nemen.

Computers zijn op zich goed te beschermen tegen spam, virussen en inbrekers en spionage-programmatuur.

Op het internet is bijvoorbeeld heel goede en zelfs gratis software te vinden die de meeste ellende buiten de systeemkast houdt.

Wie ongezien wil surfen loopt tegen grotere problemen aan. Zo kan er veilig gesurft worden via initiatieven als het Free Network Project. Zelfs op deze website zijn echter veel lieden actief met minder nobele motieven dan journalistiek onderzoek.

Gebruik maken van een toepassing als Operator kan eveneens. Veilig, maar traag.

Wie het allemaal eens wil nazien, kan daarvoor terecht op Dasselaars webpagina’s via de ingang www.isopeda.nl/anoniem.pdf.

Het aardige is in deze dat Dasselaar samen met anderen werkt aan een initiatief om journalisten de mogelijkheid te bieden ongezien van het internet gebruik te maken.

Deze met professionele IT-ers opgezette VVOJ-anonimiteitsdienst zal straks bij gebleken belangstelling tegen kostprijs worden aangeboden.

De dienst maakt veel sneller anoniem internetgebruik mogelijk dan de boven al even aangehaalde gratis diensten. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Arjan Dasselaar via arjan@isopeda.nl.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk