Conferentie

Keynote: de transparante journalist

Hoe transparanter de journalistiek, hoe geloofwaardiger. Dat is de kern van de boodschap die key note speaker Walter Dean zal houden tijdens de VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2007 op 16 en 17 november aanstaande in Groningen. Dean, een van de directeuren van het Amerikaanse Committee of Concerned Journalists legt uit wat de lezer en kijker van de journalistiek mag verwachten en hoe de journalist daaraan kan voldoen.
Onlangs verscheen een nieuwe editie van de klassieker ‘The elements of journalism. What newspeople should know and the public should expect’, van de hand van CCJ-voorzitter Bill Kovacs en Tom Rosenstiel, directeur van het Project for Excellence in Journalism. Het boek behandelt leesbaar én praktisch de tien kenmerken waaraan kwaliteitsjournalistiek volgens het Committee of Concerned Journalists moet voldoen. Walter Dean schreef mee aan het boek, en is een gepassioneerd pleitbezorger van wat CCJ wel noemt ‘the journalism of verification’.
Hoe transparanter de werkwijze van de journalist, hoe helderder hij of zij kan maken wáár journalistieke informatie op gebaseerd is, hoe onderzoek is gedaan en waarom de lezer en kijker dit moet weten, hoe geloofwaardiger het vak. En dat ons vak aan geloofwaardigheid heeft ingeboet, de laatste jaren (onterecht of niet), dát staat wel vast. We zijn in een modieuze maar zorgelijke trend nog net geen tweedehands-auto-verkopers, maar veel scheelt het niet.
Dean geeft, gestoeld op honderden interviews met hoofd-, eind- en andere redacteuren, een praktische handleiding hoe je met eenvoudige middelen je nieuws nieuw, pakkend, belangrijk én geloofwaardig kunt maken.

Zijn ervaring is ook samengevat in dit boek:
‘We Interrupt This Newscast: How To Improve Local News And Win Ratings, Too’, Tom Rosenstiel, Marion Just, Todd Belt, Atiba Pertilla, Walter Dean and Dante Chinni. Cambridge University Press, April 2007. Het boek dat bewijst dat kwaliteitsjournalistiek de oplages verhoogd en de brand versterkt. Zie deze link.

Verder zal Dean een aantal speciale workshops geven: over de werkvloer in tijden van multimediale journalistiek en over audiovisueel werken (hoe je met ‘zwaarder’ nieuws méér publiek kunt trekken, speciaal — maar niet uitsluitend — voor regionale journalisten).

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk