Conferentie

Statistiek voor dummies

Hoe prik je door ogenschijnlijk stellige enquêteresultaten heen? Hoe weet je of een cijfer klopt of niet? Door niet te schrikken van statistiek! Een pittige training onder het motto: wie niet gecijferd is, telt niet meer mee.

Niveau: Basis

Docent: Bartel Volckaert

(Vrijdag 17 november 15:45-17:00 in zaal 6)

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk