Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2004: Hoe pluk ik een fonds?

VVOJ Conferentie 2004
Titel: Honger fondsen naar goede voorstellen
Workshop: Hoe pluk ik een fonds?
Sprekers: Ides Debruyne (Fonds Pascal Decroos) en Geke van der Wal (Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten)
Voorzitter: Joop Bouma (Trouw)
Datum en tijd: Zaterdag 20 november, 09.00 – 10.15 uur
Verslaggever: Peter Olsthoorn

Goede voorstellen voor journalistiek onderzoek in Nederland en Vlaanderen: daar smachten de journalistieke fondsen naar.

Met de helderheid van Geke van der Wal van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en de humor van Ides Debruyne (Fonds Pascal Decroos) was het voor circa 30 belangstellenden goed wakker worden op de tweede dag van het VVOJ-congres 2004. Zelfs Rotterdam lag nog op één oor op deze zaterdag de 20ste november.

Over de voorwaarden van de Fondsen kunnen we kort blijven: zie www.fondsbjp.nl en fondspascaldecroos.org en beoordeel ook de sites even. De aard van de fondsen verschilt nogal.

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (nl)

 • Journalistiek / Non-fictie
 • Biografieën
 • Voor Nederlanders en Vlamingen
 • Budget: 420.000 euro
 • Evaluaties: 11 keer per jaar
 • Getallen 2003:
  • Aanvragen: 169; 80% freelancers, 20% loontrekkenden
  • Toekenningen: 50, totaal 398.000 euro, gemiddeld 8.000
  • Honorering: 29 procent

Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek (B.)

 • Alleen journalistieke projecten
 • Accent op starters
 • Voor iedereen, ook buitenlanders
 • Geheime jury
 • Budget: 185.000 euro per jaar
 • Evaluaties: 4 keer per jaar
 • Ook audiovisuele media
 • Getallen 2003:
  • Aanvragen: 103; 81 freelancers, 22 loontrekkenden
  • Toekenningen: 45, totaal 133.600 euro, gemiddeld 3.000 euro
  • Honorering. 43,7 procent

Tips

Onderwerp van onderzoek:

 • Stel je zelf vragen: waarom wil ik dit en wat heb ik er voor over?
 • Ofwel: heb ik voldoende passie voor het onderwerp?
 • Moet het een artikel worden of een boek?
 • In het laatste geval: waarom?
 • Biedt het onderwerp voldoende materiaal voor een boek?

Research

 • Doe grondig vooronderzoek
 • Spreek met anderen (al dan niet deskundig) over zin en haalbaarheid
 • Vraag je uitgever/hoofdredacteur actief mee te denken
 • Overleg met het fonds (bij voorkeur telefonisch of per mail)
 • Gebruik het aanvraagformulier van het Fonds Pascal Decroos als leidraad

 

Indienen verzoek

 

 • Het projectvoorstel moet even toegankelijk, helder en meeslepend zijn als een artikel
 • Omvang: ongeveer 3 pagina’s tot maximaal 10 pagina’s.
 • Controleer op stijl- en taalfouten en onjuistheden
 • Het werkplan moet inzicht geven in mondelinge en schriftelijke bronnen
 • Vraag realistische bedragen (geen NVJ tarieven)
 • Stel een gedetailleerde begroting op. Het is ook nuttig voor jezelf (hoeveel verdien ik eraan / is het sop de kool wel waard)
 • Vraag de uitgever/hoofdredacteur om enthousiast ondersteunende brief
 • Dien ruim voor de deadline in, dan kan het fonds desgewenst suggesties ter verbetering geven
 • Stel je de vraag waarom het project door het Fonds moet worden gefinancierd en niet door de reguliere markt
 • Kijk naar de andere projecten die door het Fonds werden gesubsidieerd

En als je dan toch nog wordt afgewezen? Ben je het niet eens met de argumenten dan kun je een beredeneerd verzoek om heroverweging indienen.

Conclusie

Lees dit verslag niet om een geschikt voorstel te verzinnen om geld binnen te harken, maar houdt in het achterhoofd dat wanneer je ineens op een geweldig onderzoeksonderwerp stuit, je ook twee fondsen (beide mag ook, wees dan slim) kunt benaderen om te voorkomen dat je de hongerdood sterft alvorens het resultaat van je spitwerk daar is.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk