Wet openbaarheid van bestuur voor journalisten

WOB
Tien jaar na de publicatie van Een muur van rubber, de WOB in de journalistieke praktijk heeft de Wob-werkgroep van de VVOJ een korte enquête gemaakt om de actuele stand van zaken te peilen. Neem een paar minuten om de vragen te beantwoorden!
WOB
Wob-verzoeken moeten niet openbaar gemaakt worden op het moment van indienen, maar pas bij het vrijgeven van de gevraagde documenten. Dat heeft het bestuur van de VVOJ | Vereniging van Onderzoeksjournalisten per brief laten weten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Open State Foundation.
#VVOJ18, WOB
De WOB-werkgroep van de VVOJ timmert aan de weg. Er is een speciale WOB-website in oprichting en tijdens de VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2018 was de werkgroep ook al actief. Werkgroeplid Liset Hamming blogt.
WOB
De inzet van een internationaal team van onderzoeksjournalisten uit alle 28 EU-landen om het Europarlement te dwingen tot meer transparantie over de onkostenvergoedingen, heeft (nog) geen succes gehad. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg oordeelt dat bescherming van de privacy van parlementariërs zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.
Achtergrond, WOB
De Wob? Laat je niet afschrikken, gewoon doen! Dat is het advies van Sjors van Beek, onderzoeksjournalist bij De Limburger, en doogewinterd wobber. Hugo van der Parre van de VVOJ-WOB-werkgroep sprak hem over de fijne kneepjes van dit vak.