Omgaan met trage bestuursorganen

trage bestuursorganen; overschrijding termijn

Helaas komt het geregeld voor dat een verzoeker langer dan de wettelijke termijn op een besluit en bijbehorende documenten moet wachten. Moet je machteloos toezien?