Doelstelling

De Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten wil de optimale uitoefening van kritische en diepgravende journalistiek bevorderen in Nederland en Vlaanderen, ongeacht medium, verspreidingsomvang of publicatieplatform.

Het voor alle journalisten ontwikkelen en overdragen van vaardigheden en technieken om het vak beter te beoefenen speelt een centrale rol in de verenigingsactiviteiten. Te denken valt onder andere aan het zogeheten Computer Assisted Reporting. Hierbij wordt informatietechnologie ingezet bij nieuwsgaring (zoeken, vinden, verzamelen), verwerking (archiveren, opschonen, analyseren) en publicatie van informatie.

De VVOJ richt zich op zowel individuele journalisten als op redacties van media-organisaties, wijst de weg naar of organiseert (in-company) trainingen in journalistieke (onderzoeks)technieken en lobbyt voor betere omstandigheden voor (onderzoeks)journalisten.

De VVOJ steunt (internationale) samenwerking tussen journalisten als dit het onderzoek ten goede komt, maar benadrukt dat samenwerking geen vanzelfsprekendheid is en ook niet moet worden. Concurrentie leidt tot pluriformiteit in de pers: een groot goed.

De vereniging werkt graag samen met andere Nederlandstalige (journalisten-)organisaties als dat helpt het doel te realiseren, zonder daarbij de eigen onafhankelijkheid op te geven.

Om het doel te verwezenlijken kan de VVOJ onder meer de volgende activiteiten organiseren of doen organiseren:

  1. uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderzoeksjournalisten;
  2. opleiding en training van (aankomend) journalisten in onderzoeksvaardigheden;
  3. toekenning van prijzen voor onderzoeksjournalistiek;
  4. onderzoek naar de staat van het vak;
  5. discussie over journalistieke ethiek;
  6. bevordering van openbaarheid van bestuur.


Omdat iedere journalist zoekt naar verhalen, feiten en duiding staat de vereniging open voor alle professionele journalisten; docenten en studenten journalistiek, journalisten die werken voor niet-Nederlandstalige media en medewerkers van organisaties die onderzoeksjournalistiek ondersteunen kunnen buitengewoon lid worden.