Journalistieke prijzen

Heb jij een journalistieke productie gemaakt die wellicht in aanmerking komt voor een prijs? De VVOJ helpt leden bij het vinden van de juiste erkenning voor bijzonder werk. Ga in onderstaand overzicht na of je met je werk naar een prijs kunt meedingen. De lijst vermeldt wie er mogen deelnemen aan de wedstrijd (audio/visueel/pers), het thema van het werk maar ook praktische zaken als de inzendingstermijn en contactgegevens van de organisatie die de prijs toekent. Let op: de lijst is in aanbouw! VVOJ-leden die een prijs kennen die onverhoopt niet in het overzicht vermeld staat, worden verzocht dit te melden aan webredactie@vvoj.org

 

Aad Struijs Persprijs
Categorie: alle media
Thema: Toeristische en Reisjournalistiek
Organisatie: TourPress Holland
Contact: Aad Struijs Persprijs
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks

ABN Amro New Media Award
Categorie: nieuwe en vernieuwende media
Thema: vrij
Organisatie: ABN Amro
Contact:
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks

Academy Awards
Categorie: televisieproducenten en personen in 15 categorieën, inclusief technisch personeel.
Thema: vrij
Organisatie: Stichting Nederlandse Academy Awards, Broadcast Magazine
Contact:
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks

Alfred van Dijkprijs
Categorie: alle media
Thema: Agrarische journalistiek
Organisatie: Nederlandse Vereniging van Land- en Tuinbouwjournalistiek
Contact: jvlier@zlto.nl, www.nvlj.nl
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks

Anne Vondelingprijs
Categorie: boeken
Thema: politieke en maaatschappijkritiek
Organisatie: Stichting Anne Vondelingprijs, p/a Tweede Kamer, Den Haag
Contact:
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Lijst winnaars

Aranea Prijs
Categorie:
Thema: producties die de gevolgen van de opkomst van de informatiemaatschappij voor individu en gemeenschap inzichtelijk maken voor een breed publiek
Organisatie en contact: Aranea Consult
Frequentie prijstoekenning: : onbekend
Prijs: 1.200 euro

ASN Bank Media Prijs
Categorie: radio en televisie, schrijvende pers, persfotografie en cartoons
Thema: producties die de multiculturele samenleving belichten.
Organisatie: ASN Bank en Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie.
Contact: Landelijk Bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks

ANV Mediaprijzen
Categorie: alle media
Thema: vrije
Organisatie: Algemeen Nederlands Verbond, Den Haag
Contact:
Frequentie prijstoekenning: eens per twee jaar

Bob den Uyl Prijs
Categorie: reisboeken
Thema: literaire en journalistieke reisboeken
Organisatie:
Contact:
Frequentie prijstoekenning: jaarlijks
Publicatiedatum werk: kalenderjaar voorafgaand aan prijsuitreiking.
Deadline inzending:

Brusseprijs, M.J.
Categorie: boeken
Thema: vrij
Organisatie: Fonds BJP
Contact: www.fondsbjp.nl
Frequentie prijstoekenning: ieder jaar
Publicatiedatum werk: twee jaar voorafgaand aan het jaar van Toekenning
Deadline inzending: 31 december
Prijs: € 10.000,-

Buma Cultuur Jazz Media Aaward
Categorie: alle media
Thema: jazz muziek
Organisatie en contact: Buma Cultuur
Frequentie prijstoekenning: jaarlijks
Publicatiedatum werk: in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending:
Prijs: € 2.000,- en een onderscheiding

W.L. Brugsmaprijs.
Categorie: schrijvende en rtv journalisten
Thema: producties die een positieve bijdragen leveren aan Nederland-Duitse betrekkingen
Organisatie en contact: Duits van Levende Talen, Expertisecentrum Duits, Domplein 24, 3512 JE Utrecht
Frequentie prijstoekenning: wisselend
Publicatiedatum werk: wisselend
Deadline inzending: op aanvraag
Prijs: €2.500

Centraal Bureau voor de Statistiek
Categorie: schrijvende pers, radio, televisie, online media
Thema: vrij
Organisatie: Centraal Bureau voor de Statistiek
Contact: Hans de Ruiter
Frequentie prijstoekenning: jaarlijks
Publicatiedatum werk: kalenderjaar voorafgaand aan toekenning
Deadline inzending: 15 januari van het jaar van toekenning

Citigroup Journalistic Excellence Award
Categorie: alle media
Thema: financieel-economich
Organisatie en contact: Citigroup Bank
Frequentie prijstoekenning: jaarlijks
Publicatiedatum werk: het kalender jaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: 14 januari van het jaar van uitreiking
Prijs: deelname aan journalistiek seminar Columbia University
Meer informatie: Citibank Belgium, Corporate Communications department, Lars Seynaeve, Generaal Jacqueslaan 263g. 1050 Brussel. Tel.: +32(0)2/626.54.27 e-mail: lars.seynaeve@citi.com

Columbia University of New York, School of Journalism
Categorie: alle soorten publicaties in alle Amerikaanse media; de nationaliteit van auteur is meestal niet van belang.
Thema: de school geeft prijzen voor vele verschillende thema’s, zie de website.
Organisatie en contact: Columbia University, Graduate School of Journalism
Prijzen: o.a. de Pulitzer prijs, duPont Awards, National Magazine Award, Cabot Prizes, Chancellor Award, Lukas Prize Project Award, Oakes Awards, Berger Award, Tobenkin Award, Dart Award
Frequentie prijstoekenning: jaarlijks
Publicatiedatum werk: het kalender jaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Prijs: zie de website voor meer informatie het prijzengeld.

Daniel Pearl Award
Categorie: alle media
Thema: belangwekkend thema in het wereldnieuws, reportage in minimaal twee landen
Organisatie: International Consortium of Investigative Journalists
Contact: Daniel Pearl Award
Info: Daniel Pearl Award, Center for Public Integrity
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: 15 januari – 15 januari
Deadline inzending: 15 januari

Dexia Persprijs
Categorie: alle media
Thema: vrij
Organisatie: Dexia
Contact: Dexia Persprijzen
Frequentie prijstoekenning:
Publicatiedatum werk:
Deadline inzending:

Dr. L. de Jong Prijs
Categorie: alle media
Thema: 20e eeuwse geschiedenis van Nederland
Organisatie en contact: Stichting Het Parool/Oorlogsdocumentatie
Frequentie prijstoekenning: eens per drie jaar
Publicatiedatum werk: in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: navragen

Europese Parlement Prijs Journalistiek
Categorie: alle media
Thema: Europa
Organisatie: Europese Unie
Contact: Europese Parlement Prijs voor Journalistiek
Frequentie prijstoekenning: 1 mei – 31 maart van het daarop volgende jaar
Deadline inzending: 15 januari – 31 maart

European Press Prize
Categorie: professionele journalisten die een burger zijn van een van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.
Thema: vrij
Organisatie: European Press Prize Foundation
Contact: info@europeanpressprize.com
Frequentie toekenning: Jaarlijks, vanaf 2012
Deadline inzending: 26 oktober 23:59 hours

Europese prijs jonge journalisten
Categorie: alle media
Thema: Europa
Organisiatie: Directoraat van de uitbreiding van de Europese Commissie
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: 1 oktober 2007 – 28 februari 2010
Inzending: 20 oktober 2009 – 28 februari 2010

Europese Unie Prijs voor de Gezondheidszorg
Categorie: gedrukte pers en online media
Thema: gezondheid en medische kwesties
Organisatie: Europese Unie
Contact: Europese prijs voor de gezondheidszorg
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: juli – juli
Deadline inzending: juli
Prijzengeld: € 6.000 (1e prijs), € 2.500 (2e prijs), €1.500 (3e prijs) en een speciale prijs van €3.000 voor een artikel dat aandacht besteed aan het gevaar van nicotine en roken.

Europese Seks in de Pers Prijs
Categorie: gedrukte pers en online media
Thema: seksuele gezondheid en beleid
Organisatie: Mybody
Contact: My Body
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: 15 december – 15 december
Deadline inzending: 15 december

Eva Meillo Prijs
Categorie: alle journalistieke producties
Thema: Functioneren en werking van het Openbaar Ministerie in Nederland
Organisatie en Contact: Mr. Eva Meillo Stichting
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: navragen
Deadline inzending:navragen

Glazen Griffioenprijs
Categorie: allle media
Thema: wetenschapsjournalistiek
Organisatie en contact: VU Podium, De Boelelaan 1005, 1081 HV Amsterdam
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: navragen
prijs € 10.000 en het glazen object De Glazen Griffioen

Golf Persprijs
Categorie: alle media
Thema: golfsport
Organisatie en contact: Nederlandse Golffederatie, Postbus 221, 3554 ZL De Meern
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: In het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: navragen
Prijs: bokaal en memento

Gouden Vos
Categorie: alle media
Thema: wetenschapsjournalistiek
Organisatie en contact: Vereniging van Wetenschapsjournalisten
Frequentie prijstoekenning: Eens per twee jaar
Publicatiedatum werk: In de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: navragen

Groninger Persprijs
Categorie: alle media
Thema: Groningen
Organisatie:
Contact: Genootschap Groninger Pers Prijs
Frequentie prijstoekenning:
Publicatiedatum werk:
Deadline inzending:

Han Achttienribbe prijs/ Journalist van de Vrede
Categorie: alle media
Thema: onafhankelijke, kritische en objectieve berichtgeving die bijgedraagt tot een cultuur van vrede en rechtvaardigheid. Producties die betrekking hebben op (inter)nationale conflicten, oorlogsgeweld of conflictgebieden
Organisatie: Humanistisch Vredesberaad (HBV)
Contact: Humanistisch Vredesberaad
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk:
Deadline inzending:
Prijs: kunstwerk van Tom Waakop Reyers

Henriëtte Boas Prijs
Categorie: alle media
Thema: journalistieke en populair wetenschappelijke publicaties die op een kritische en betrokken wijze verleden en heden van de Nederlands-Joodse cultuur en religie in de breedste zin van het woord belichten.
Organisatie en contact: Dr. Henriëtte Boas Stichting
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: navragen
Deadline inzending: navragen
Prijs: €12.500 waarvan €5.000 wordt doorgegeven voor nieuw onderzoek.

Hermans Prijs
Categorie: alle media
Thema: publicaties over brandwondenzorg
Organisatie en contact: Nederlandse Brandwondenstichting
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: navragen
Prijs: €4.000

Hersenstichting Mediaprijs
Categorie: schrijvende pers
Thema: publicaties over hersenenen en hersenaandoeningen
Organisatie en contact: Nederlandse Hersenstichting
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: 7 september – 7 september
Deadline inzending: 7 september
Prijs: €3.000

HsN mediaprijs
Categorie: journalisten tot 35 jaar van alle media
Thema: hersenonderzoek
Organisatie en contact: Nederlandse Hersenstichting
Frequentie prijstoekenning: Eens per twee jaar
Publicatiedatum werk: in de kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: navragen
Prijs: €1.500 en een oorkonde

IDFA prijzen
Categorie: documentaires
Thema: vrij
Organisatie en contact: IDFA
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van toekenning
Deadline inzending: navragen
Prijzen: €2.500, €5.000, €10.000 en €12.500, afhankelijk van de soort prijs

International Political Journalism Awards
Categorie: alle media
Thema: Journalisten kiezen uit de thema’s (1) onderzoeksjournalistiek of (2) economie en financiën. Studenten: democratie en rechtsstaat
Organisatie en contact: Institute on Political Journalism
Naam prijzen: Journalisten kunnen meedingen naar de Clark Mollenhoff Award for Investigative Reporting en de Award for Excellence in Economic Reporting. Studenten journalistiek, mits inschreven aan een Amerikaanse opleiding, kunnen meedingen naar de Robert Novak Collegiate Journalism Award
Frequentie toekenning prijs: jaarlijks
Prijs: maximaal US$ 20.000 voor de beroepsprijzen; studenten kunnen meedingen naar een plaats bij het acht weken durende zomerseminar van het IPJ.
Publicatiedatum werk: Beroepsprijzen: van 1 maart tot 1 maart in het jaar voorafgaand aan de toekenning van de prijs. Studentenprijs: van 1 april tot 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar van toekenning.
Deadline inzending: Beroepsprijzen: 15 maart van het jaar van toekenning. Studentenprijs: 15 april van het jaar van toekenning.

IUCN – Reuters – Complus Media Award
Categorie:alle media, internationaal
Thema: milieu en duurzaamheid
Organisatie: Thomson Reuters Foundation, de International Union for Conservation of Nature (ICUN) en COM (the sustainable development communications alliance)
Contact: Gillian Eborn, International Union for Conservation of Nature (IUCN), Tel: +41 (0)22 999 0233. gillian.eborn@iucn.org
Frequentie toekenning prijs: jaarlijks
Publicatiedatum producties: Tussen 18 juni 2008 en 31 juli 2010 (voor de prijs van 2010).
Prijs: Eerste prijs: US$ 5.000 en financiering van reiskosten naar de prijsuitreiking, die in oktober 2010 in Japan plaatsvindt. De overige zes winnaars krijgen een prijs van US$ 500.
Deadline inzending: 31 juli van het jaar van uitreiking.

Lira Buitenlandse Correspondenten Prijs
Categorie: alle media
Thema: buitenlandse verslaggeving
Organisatie: Lira en Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Contact: Lira en Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Frequentie toekenning prijs: jaarlijks
Publicatiedatum werk: medio februari – medio februari
Deadline inzending:  medio februari
Prijs: 5.000 euro


Loep, De

Categorie: alle media
Thema: vrij
Organisatie: VVOJ
Contact: De Loep
Frequentie toekenning prijs: jaarlijks
Publicatiedatum werk: 1 april – 31 maart van jaar van prijstoekenning
Deadline inzending: medio april van het jaar van prijstoekenning

Luis, De
Categorie: alle media
Thema: vrij
Genre: interview
Organisatie: Fontys Hogeschool Journalistiek, Postbus 90906, 5000 GH Tilburg
Contact: De Luis
Frequentie toekenning prijs: jaarlijks
Publicatiedatum werk: van maart tot maart
Deadline inzending: meestal in maart; in 2010 op 5 maart.

Nationale Prijs Onderwijsjournalistiek 
Categorie: alle media
Thema: onderwijs
Organisatie en contact: COCMA
Frequentie en toekenning: eens per jaar
Publicatiedatum van het werk: tussen 1 mei van het voorgaande jaar en 30 april van het lopende jaar.
Deadline aanmelding: 15 mei van het lopende jaar.
Prijs: 1.500 euro

New Cosmetic Surgery Journalism Prize
Categorie: gedrukte pers, radio of televisie. Let op: Publicaties in electronische media, commentaren, boeken en nieuwsverslaggeving komen niet in aanmerking.
Taal: Duits, Engels, Frans of Spaans
Thema: verslaggeving over nieuwe technieken in de kosmetische chirurgie
Organisatie: Clinic Ddr. Heinrich
Contact: Clinic DDr. Heinrich Herfried Wagner, e-mail: kunden@ddrheinrich.com
Frequentie prijstoekenning: In 2010 voor het eerst.
Publicatiedatum werk: 1 maart – 30 september 2010
Prijs: 3.000 euro.

NVVS Mediaprijs
Categorie: gedrukte pers, radio of televisie
Thema: seksualiteit
Organisatie en contact: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
Frequentie prijstoekenning: Om het jaar: in de even jaren een prijs voor journalisten en in de oneven jaren een prijs voor studenten journalistiek.
Publicatiedatum werk: navragen
Prijs: 1.500 euro.

Persprijs Jacques van Veen
Categorie: alle media
Thema: vrij
Organisatie: Stichting Persprijs Jacques van Veen
Contact: Persprijs Van Veen
Frequentie prijstoekenning: eens per drie jaar, komende uitreiking in 2010
Publicatiedatum werk: 15 juni 2007 – 15 juni 2010
Deadline: 15 juni van het jaar van prijstoekenning.

Persprijs Duurzame Luchtvaart
Categorie: alle media
Thema: Luchtvaart
Organisatie: Platform Duurzame Luchtvaart
Contact: Platform Duurzame Luchtvaart
Frequentie prijstoekenning: jaarlijks
Publicatiedatum werk: in de 24 maanden voorafgaand aan 1 augustus 2010
Deadline inzending: 31 juli 2010

Persprijs Rotterdam
Categorie: alle media
Thema: Rotterdam
Organisatie: Stichting RD Persprijs
Contact: Stichting RD Persprijs
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: 1 september – 1 september
Deadline inzending: 15 september van het jaar van toekenning

Pfizer Persprijs
Categorie: alle media
Thema: medische journalistiek
Organisatie: Pfizer
Contact: Pfizer Persprijs
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk:
Deadline inzending:

Pop Persprijs
Categorie: alle media
Thema: popmuziek
Organisatie: Pop Instituut
Contact: Pop Instituut
Frequentie prijstoekenning:
Publicatiedatum werk:
Deadline inzending:

Prix Europa
Categorie: televisie, radio en nieuwe media
Thema: zie website
Organisatie en contact: Prix Europa
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: in de twaalf maanden voorafgaand aan 1 mei van het jaar van toekenning
Inzendingstermijn: 1 mei – 1 juli van het jaar van toekenning
Prijs beeldje en € 6.000

Prix Lorenzo Natali
Categorie: radio, televisie, online media, gedrukte pers
Thema: alle publicaties over mensenrechten en democratie
Organisatie: Europese Commissie
Contact Prix Lorenzo Natali pour le journalisme
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: in de 18 maanden tot 15 juni van het jaar van toekenning
Deadline inzending: 1 juli
Prijs 1e prijs: € 5.000; 2e prijs € 2.500; 3e prijs: € 1.500

Radio 1 WAF Award
Categorie: radioproducties
Thema: alles
Organisatie: Wereld Audio Festival
Contact:
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk:
Deadline inzending:

RVU Radioprijs
Categorie: radioproducties van studenten en beginnende radiojournalisten uit Vlaanderen en Nederland
Thema: alles
Organisatie: RVU
Contact: RVU Radioprijs
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: Het jaar voorafgaand aan de uiterste inzenddatum
Deadline inzending: 28 juni 2010
Prijsuitreiking: 3 september 2010

Scherpenzeel Prijs, Dick
Categorie:
Thema: vrij
Organisatie: Dick Scherpenzeel Stichting
Contact: Dick Scherpenzeel Stichting
Frequentie prijstoekenning: Jaarlijks
Publicatiedatum werk: 15 januari – 31 december van het jaar voorafgaand aan uitreiking
Deadline inzending: 31 december van het jaar voorafgaand aan uitreiking

Tegel, De
Categorie: Alle media
Thema: vrij
Organisatie:
Contact: De Tegel
Frequentie toekenning prijs: Jaarlijks
Publicatiedatum werk:
Deadline inzending:

Toner Prize for Excellence in Political Reporting
Categorie: alle media
Thema: politieke journalistiek
Contact: Robin Toner Program in Political Reporting
Frequentie toekenning: jaarlijks
Publicatiedatum: 1 januari t/m 31 december van het kalender jaar voorafgaand aan de inzendtermijn
Prijs: 5.000 dollar
Deadline inzending: derde zondag van januari