De Loep, Longlist, Opsporend

Knokke(n) Om Vastgoed

Pano (VRT)
Wim Van den Eynde en Mieke Fauconnier
Camera

Het is niet eenvoudig om belangenvermenging, té nauwe banden of corruptie te bewijzen, om het vast te leggen of te filmen. Daarom besloot de redactie van Pano om vooral een beeld te schetsen van de sfeer in Knokke-Heist, de manier van werken, de politieke cultuur, de vriendjespolitiek, de druk van de vastgoedsector, het wheelen en dealen, zonder noodzakelijkerwijs een echte smoking gun of harde bewijzen van strafbare feiten te moeten vinden.

Met een open geest trokken de journalisten naar de mondaine badstad en spraken met sleutelfiguren en padvinders. Ze stuitten op rapporten die melding maakten van feiten die gecatalogeerd werden als mogelijke misdrijven, belangenvermenging of corruptie.

Van de ene gesprekspartner kwamen we bij de andere. (Ex-)schepenen wilden praten, evenals gewezen topambtenaren. Uit boekenonderzoek kwam onder meer een mysterie lening naar voren. Maandenlang onderzoek betaalt zich uit

Vervolgens kostte het nog flink wat overtuigingskracht om betrokkenen voor de camera hun verhaal te laten doen. Dat lukte pas toen Pano de getuigen met elkaar in contact bracht. Hierdoor kregen zij het gevoel dat hun eigen overtuigingskracht toenam, dat ze elkaar ondersteunden en geloofwaardig maakten, en dat ze op die manier ook elkaar beschermden.

Bij de laatste gemeenteraad van Knokke werd het Pano-team eruit gegooid. De krijgt zo de bevestiging dat men geen pottenkijkers wil. De achterkamerpolitiek wordt tastbaar.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk