Vliegwiel

Reglement VVOJ Vliegwiel 2023

DSC_3486

Reglement Vliegwiel 2023

De prijs 

 1. De Vereniging van Onderzoeksjournalisten looft een prijs uit voor hoofd-  en eindredacteuren die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingespannen om de onderzoeksjournalistiek op hun redactie te stimuleren: het Vliegwiel. 
 2. Het Vliegwiel is een erkenning van en een eerbetoon aan journalisten die onderzoeksjournalisten de gelegenheid bieden te excelleren.
 3. Het Vliegwiel is een prijs vóór journalisten, ván journalisten.
 4. Alleen journalisten die werken voor Nederlandstalige media komen in aanmerking voor het Vliegwiel.
 5. Het Vliegwiel bestaat uit een object.
 6. Het Vliegwiel wordt tweejaarlijks uitgereikt tijdens de VVOJ-conferentie Onderzoeksjournalistiek.

De jury

 1. Over de toekenning van de prijs beslist een onafhankelijke jury.
 2. De jury voor het VVOJ Vliegwiel is gelijk aan de jury voor de Loep.

De procedure

 1. Alle leden van de VVOJ mogen iemand voordragen voor deze prijs. De voordracht moet worden voorzien van een korte motivatie. Deze personen moeten bij de voordracht hun contactgegevens doorgeven en aangeven wat hun relatie is met de persoon die wordt voorgedragen.
 2. Voorgedragen kandidaten hebben de indieners toestemming gegeven voor de voordracht en hebben hen toegezegd bereid te zijn om tijdens het diner op de vrijdagavond van de VVOJ-conferentie een korte toespraak te houden over het stimuleren van onderzoeksjournalistiek. Die avond wordt ook de prijs uitgereikt.
 3. De voordracht moet uitgebreid worden gemotiveerd. Een richtlijn daarvoor zijn de beoordelingscriteria van de jury (zie volgend hoofdstuk).
 4. De voordrachten moeten zijn ingediend vóór 1 november van het toekenningsjaar.
 5. Inzendingen die niet aan de vereisten voldoen, worden van mededinging uitgesloten.
 6. De jury kiest uit de geaccepteerde inzendingen de winnaar.
 7. De jury motiveert haar keuze voor de winnaar in een eindrapport.
 8. Het reglement voor het Vliegwiel wordt vastgesteld door de prijscommissie van de VVOJ. Het is voor een ieder na te zien op de website van de vereniging.

Beoordelingscriteria 

De winnaar van het Vliegwiel heeft zich het afgelopen jaar bijzonder ingespannen om de onderzoeksjournalistiek te behouden of te stimuleren en/of de kwaliteit van onderzoeksjournalistieke projecten te bevorderen. Bijvoorbeeld: 

 • De winnaar heeft blijk gegeven van bijzondere kwaliteiten of behaalde resultaten op het gebied van coaching en leiding geven.
 • De winnaar is op uitzonderlijke wijze opgekomen voor (de belangen) van onderzoeksjournalisten.
 • De winnaar heeft structurele borging van onderzoeksjournalistiek op de redactie gerealiseerd of veiliggesteld.
 • De winnaar heeft projecten mogelijk gemaakt onder moeilijke financiële omstandigheden.
 • De winnaar heeft op een bijzondere manier eigen kennis en kunde ingezet voor onderzoeksprojecten.
 • Etc.

Gerelateerde artikelen

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk