Nieuws

Een jaar Wet open overheid: presentatie onderzoek onder journalisten & borrel

Nationaal_Archief_Den_Haag_(1)

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

UITNODIGING

26 oktober 2023 | 17u-19u | Nationaal Archief Den Haag

Het onderzoek is – in samenwerking met de VVOJ en NVJ – in opdracht van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Stichting CenterData. Het onderzoeksrapport wordt op 26 oktober naar buiten gebracht. Serv Wiemers presenteert namens het ACOI de belangrijkste bevindingen aan de journalistiek en andere belangstellenden.

Daarnaast zullen Folkert Jensma (NVJ-bestuurder) en Bas van Beek (Woo-specialist van FTM) op het onderzoek reflecteren. Waar zien zij de knelpunten én oplossingen? Hoe krijg je als journalist inzicht in hoe de overheid te werk is gegaan? Daarbij is ruimte voor het gesprek. En uiteraard na afloop een borrel!

De presentatie vindt plaats in het Nationaal Archief (naast Den Haag Centraal). Vriendelijk verzoek je aan te melden zodat we rekening kunnen houden met het aantal mensen. Toegang is gratis.

  • Datum: 26 oktober 2023
  • Tijd: 17:00 uur – 19:00 uur
  • Sprekers: Folkert Jensma (NVJ), Bas van Beek (VVOJ) en Serv Wiemers (ACOI)
  • Locatie: Nationaal Archief, Den Haag
  • Meld je hier aan

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk