Nieuws

Kandidaten VVOJ Bestuursverkiezing

TwoTone_Verkiezing

De kandidaten voor de bestuursverkiezingen van de VVOJ staan online! Vanaf 2 mei krijgen je als lid een mail toegestuurd waarmee je je stem kunt uitbrengen.

Je kunt ja, nee of blanco stemmen op elke kandidaat voor het bestuur. Kandidaten die meer ja dan nee stemmen hebben gekregen, zijn verkozen tot bestuurslid. De kiescommissie houdt toezicht op de verkiezingen, stelt de uitslag vast en zal verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering.

Dit zijn de kandidaten voor de bestuursverkiezing van de VVOJ. Klik op een naam om meer over haar of hem te lezen.
Willemijn Sneep

Willemijn Sneep (32) heeft Filosofie (BA) en Journalistiek & Nieuwe Media (MA) gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Daarna is zij aan de slag gegaan als freelancer voor diverse media en heeft ze zich bij Vers Beton verder ontwikkeld in de onderzoeksjournalistiek. Inmiddels doceert zij daarnaast alweer een aantal jaar het vak Journalistieke en Redactionele Vaardigheden aan een nieuwe lichting journalisten. 

Haar eigen (onderzoeks)stukken gaan meestal over maatschappelijke thema’s in Rotterdam: dakloosheid, Wmo, arbeidsmigranten, maar ze schrijft ook graag over duurzaamheid en klimaat. Naast haar eigen schrijven en eindredactie doet ze nog freelanceklussen, zoals programmering, interviews en workshops.

Als ik niet werk, ben ik meestal buitenspelen: hardlopen, fietsen of zwemmen. Ik hoop namelijk ooit nog eens een hele triatlon te doen…

Vanuit mijn ervaring als onderzoeksjournalist en eindredacteur voor het Rotterdamse journalistieke platform Vers Beton, zou ik het VVOJ-bestuur graag de komende jaren komen versterken. Ik hoop de regionale (onderzoeks)journalistiek te kunnen vertegenwoordigen, maar ook bij te kunnen dragen aan de jaarlijkse Conferentie en andere mooie projecten die het bestuur aanstuurt.

Mira Sys (26) is onderzoeksjournalist bij Follow The Money. Haar interesses liggen vooral op het gebied van milieuvervuiling (zij is volgens eigen zeggen nogal een PFAS-nerd) en de invloed van China op Nederland. Voordat zij vast aan de slag ging bij Follow The Money, heeft zij ook nog gefreelancet voor onder meer De Correspondent en de Volkskrant en stage gelopen bij NRC.

Zij is oorspronkelijk afkomstig uit Leuven, maar woont sinds haar achttiende in Nederland. In Amsterdam heeft zij de bachelor Nederlands gevolgd, en was in die tijd ook hoofdredacteur van het literaire studententijdschrift Absint. Daarna heeft zij de master Journalistiek en Media aan de UvA gevolgd.

In haar vrije tijd schrijft zij  graag fictie – haar eerste roman is net uit – en is zij een grote voetbalfan. Bij FTM organiseert ze zo nu en dan een voetbaltraining.

Het lijkt me ontzettend leuk om te helpen de VVOJ wat meer zichtbaarheid te geven, vooral ook (maar niet alleen) naar jongeren toe, omdat ik denk dat de vereniging kan helpen om heel belangrijke handvatten te bieden voor deze doelgroep. Zoals we waarschijnlijk allemaal wel weten, kan onderzoeksjournalistiek soms een wat taai en eenzaam vak zijn en kan een vereniging als de VVOJ zorgen voor uitwisseling van ervaringen en handige tips. Daar kunnen we met z’n allen als beroepsgroep alleen maar beter van worden!

Débora Votquenne

Na haar studies Internationale Politiek (UAntwerpen) en Journalistiek (EHB) werkte Débora vooral voor internationale zenders. Meestal was dat een Europese openbare omroep zoals RTE (Ierland), SVT (Zweden), BBC (World, Panorama, Newsnight,…) TF1 of LCI, maar ook het Amerikaanse NPR of Al Arabiya en MBC. Dat was als researcher, fixer, producer of reporter. Daarnaast verzorgde zij audiovisuele producties voor Europese instellingen.

Bij de Vlaamse openbare omroep ging zij aan de slag bij Het Journaal, maakte radio voor verschillende radio 1-programma’s en werkte zij voor De Afspraak. Tegenwoordig is zij reporter voor Terzake op Canvas en maakt ze documentaires voor Pano op Één. Zij is lange tijd freelancer geweest. Sinds vorig jaar is zij in vaste dient bij de VRT.

Het leuke aan mijn job is dat ik mijn wereld en die van de kijkers groter kan maken. In iemand anders zijn realiteit duiken, die een stem geven, het systeem onderzoeken dat achter een misschien ogenschijnlijk klein menselijk verhaal zit en aankaarten wat scheef zit. Het is een voorrecht. Soms zijn dat korte verhalen en soms zit daar een jaar research achter. Als ik daarvoor kan samenwerken met een goed team van cameraman en monteur en er ook een ‘mooi’ verhaal van kan maken, ben ik helemaal gelukkig.

Het zou een hele eer zijn om deel uit te maken van het bestuur van de VVOJ. Mijn ambitie is om de vereniging nog meer bekendheid te geven in Vlaanderen en de meerwaarde ervan nog meer in de verf te zetten. Zowel bij studenten als bij (jong)professionals. Ik wil ermee voor zorgen dat het grote netwerk en de ijzersterke expertise die de VVOJ heeft opgebouwd, nog meer kunnen worden gedeeld. Velen associëren onderzoeksjournalistiek met langlopende projecten, waarvoor je eerst uitvoerig bij je eindredacteur hebt moeten lobbyen om je vrij te maken van andere taken. Dat is vaak zo, maar niet altijd. Het kan ook laagdrempeliger. Zolang de regels van de kunst worden gerespecteerd.
Het is mijn overtuiging dat er plaats is voor veel onderzoeksjournalistiek, in verschillende media en formats. Door deel uit te maken van het bestuur van de VVOJ hoop ik mee die drempel om aan een journalistiek onderzoeksproject te beginnen, te verlagen. De expertise om dat op een foutloze manier te doen, moet daarom breed beschikbaar zijn. En dat wil ik graag ondersteunen.

Coco Gubbels werkte lang als freelance onderzoeksjournalist voor diverse media voordat ze als projectmanager aan de slag ging. Toch bleef de onderzoeksjournalistiek kriebelen en is zij gaan pionieren door haar ervaring als projectmanager te combineren met onderzoeksjournalistiek. Inmiddels is zij trainer, mentor en coach van journalistieke onderzoekteams voor onder andere het Journalismfund.eu

“Met ruim 10 jaar lidmaatschap van de VVOJ en vele uren vrijwilligerswerk ken ik de vereniging inmiddels goed. Het is een bijzondere mix van diepgravers, brede kijkers, regionale doordouwers, data-analisten en WOB’ers. Voor de vereniging is het daarom best een uitdaging om voor iedereen iets te bieden wat bij hen aansluit en wat voor hen het lidmaatschap aantrekkelijk maakt. Maar het is juist ook een prachtige combinatie van kennis en ervaring, dat tijdens de jaarlijkse conferentie zijn hoogtepunt kent.
Als bestuurslid wil ik graag bijdragen aan die uitwisseling onderling: hoe kunnen we elkaar nog meer versterken en nog verder komen? De vereniging is een netwerkorganisatie van waaruit al veel mooie samenwerkingen voortgekomen zijn en dat wil ik graag continueren. Daarnaast kan ik mijn kennis en kunde inzetten voor het versterken van de organisatie en structuur van de vereniging, samen met het bureau dat fantastisch werk verzet.”

 

Vincent Weggemans

Vincent Weggemans is freelance journalist en eindredacteur bij Trouw en Het Parool. Sinds 2015 zit hij in het bestuur van de VVOJ.

‘Het is mooi te zien hoe de VVOJ de afgelopen jaren is veranderd. Bij de laatste conferentie in Brussel zagen we veel nieuwe gezichten, een teken dat de onderzoeksjournalistiek bij de nieuwe generatie journalisten volop in de belangstelling staat. Een hoopvol gegeven, zeker na twee coronajaren waarin we elkaar amper hebben kunnen zien. Want hoe professioneel de VVOJ ook is geworden, met succesvolle scholingsprogramma’s en de Wob-knop als mooie voorbeelden, de kern blijft voor mij toch een vereniging waarin collega’s elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Ook in het bestuur, waarin we een paar nieuwe leden mogen verwelkomen. Ik verheug me erop met hen verder te werken aan een sterke en gezonde VVOJ.’

Evert de Vos is chefredacteur/onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer

“Ik ben nu zeven jaar voorzitter van de VVOJ en wil nog één keer drie jaar doorgaan. Het gaat goed met de onderzoeksjournalistiek en het gaat mede daardoor ook goed met de VVOJ. Het aantal leden groeit en de activiteiten nemen toe. De conferentie in november was bijvoorbeeld echt een hoogtepunt. De sfeer in de vereniging is goed en samenwerkingspartners weten ons steeds beter te vinden. Er staat een nieuw en groter bestuur klaar met ambitieuze plannen, graag wil ik daar nog een steentje aan bijdragen.”

Karel Degraeve

Karel Degraeve werkt sinds kort als chef online bij de VRTNWS. Hiervoor was hij 7 jaar actief als adjunct-hoofdredacteur bij het nieuwsmagazine Knack.

‘Met plezier en enthousiasme zet ik me nog een termijn in voor de VVOJ. Omdat we voor de onderzoeksjournalistiek Nederland maar ook zeker in Vlaanderen moeten blijven werken. Ik wil graag mijn kennis en netwerk gebruiken om de VVOJ nog verder vooruit te helpen.’

Gerelateerde artikelen

Op de Avond van de Onderzoeksjournalistiek, op vrijdag 21 juni 2024, reikt de VVOJ de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek uit. Van de 188 inzendingen maken er negen kans op het winnen van De Loep. Drie talenten tot 30 jaar maken kans op het winnen van de ASN Aanmoedigingsprijs.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk