De Loep, Longlist, Opsporend

Het groene syndicaat

NRC Handelsblad
Paul van der Steen & Joep Dohmen
Kranten Two-tone

Het komt zelden voor dat een onthulling leidt tot het opstappen van het complete college van Gedeputeerde Staten. Toch was dit het het geval na de reeks aan affaires die NRC Handelsblad over de Limburgse landschapsstichting IKL naar boven bracht.

Het begon met een onthullend artikel over oud-CDA gedeputeerde Herman Vrehen die als directeur van IKL zijn zakken vulde, daarbij geholpen door partijvrienden binnen en buiten het
provinciehuis. Hierna volgde een cascade aan gebeurtenissen en nieuwe onthullingen, over Vrehen en zijn netwerk, en onder meer hoe het CDA-Limburg had mee geprofiteerd.

De provincie Limburg is druk met het onderzoeken van de bestuurscultuur, de gang van zaken bij IKL en andere integriteitsaffaires. Een daarvan betreft een grondtransactie van een CDA-wethouder in Venray. Hier vervulde NRC de rol van breekijzer nadat een publicatie over de kwestie in het blad ‘Peel en Maas’ onder druk van de burgemeester was tegengehouden.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk