Conferentie, Nieuws

Een terugblik op de Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2021​

DSC02432

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Het thema ‘Macht en Onmacht’ liep als een rode draad door de conferentie. Na een jaar waarin Apache bijna het veld moest ruimen, Brussels politiegeweld eindelijk aandacht kreeg, er in Den Haag een kabinet viel over de toeslagenaffaire en een debat losbarstte over bestuursculturen, luidt steevast de vraag: hoe houdt de journalistiek zich staande in een krachtenveld dat openheid predikt maar steeds geslotener lijkt?

Pieter Klein (RTL) en Renske Leijten (SP) gingen in gesprek over de rol van de journalistiek bij het Toeslagenschandaal

Hoofdredacteur van De Standaard Karel Verhoeven trapte af met een indrukwekkend essay, David van Reybrouck vertelde tot op detailniveau hoe hij zijn boeken schrijft en Pieter Klein (RTL) en Renske Leijten (SP) gingen in gesprek over de rol van de journalistiek bij het Toeslagenschandaal.

Zoals altijd voerden nieuwsgierigheid en openheid de boventoon al kon het in een enkele sessie aardige knetteren tussen vakgenoten die precies van elkaar wilden weten of gemaakte claims wel konden of hoe die tot stand kwamen.

Het bestuur is dit jaar in het bijzonder blij met de verjonging die plaatsvindt op de conferentie. De grijze bollen van oudere collega’s zijn er nog altijd en blijven fundamenteel. Onze vereniging is gestoeld op het idee dat kennis tussen redacties én generaties moet worden gedeeld. Daar hoort een principieel open houding bij die nieuwe leden verwelkomt en onderdeel maakt.

Diversiteit is overigens ook op andere vlakken zichtbaar. De balans tussen vrouwelijke en mannelijke sprekers was opnieuw beter dan jaren geleden en meer een afspiegeling van hoe het vak er inmiddels al jaren uitziet. Ook de dominantie van ‘Hollanders’ op een conferentie waarop leden uit Vlaanderen en Nederland komen is afgenomen. Terecht wijzen leden op het feit dat culturele diversiteit beter kan – daar wordt voor volgend jaar extra op gelet.

U hoort het al. Er wordt gesproken over volgend jaar. Dan zitten we in Leiden en zal er aandacht zijn voor het feit dat de vereniging inmiddels haar twintigste conferentie heeft beleefd.

Net als in Amsterdam (vorig jaar) en Brussel (dit jaar) zal er dan zijn nagedacht over hoe de conferentie online gevolgd kan worden. Vorig jaar gingen we noodgedwongen volledig online, dit jaar was er een hybride conferentie georganiseerd die naar meer smaakt – zeker voor leden die in pandemische tijden extra voorzichtigheid betrachten.
Hybride conferenties hebben overigens een extra voordeel. Leden met conferentiekaartjes kunnen sessies die zij hebben gemist terugkijken via de Whova-app.

Met vriendelijke groet van het bestuur en de conferentiecommissie!

“Hoe houdt de journalistiek zich staande in een krachtenveld dat openheid predikt maar steeds geslotener lijkt?”

Gerelateerde artikelen

Op de Avond van de Onderzoeksjournalistiek, op vrijdag 21 juni 2024, reikt de VVOJ de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek uit. Van de 188 inzendingen maken er negen kans op het winnen van De Loep. Drie talenten tot 30 jaar maken kans op het winnen van de ASN Aanmoedigingsprijs.

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk