Uitgelicht

VWS breidt aantal Wob-juristen verder uit

Portret Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier voor Rijksoverheid.nl, bewindspersonenpagina

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft extra maatregelen genomen om de afhandeling van de Wob-verzoeken over corona te verbeteren. Dit bovenop de maatregelen die in juli al zijn aangekondigd. Zo zijn er extra Wob-juristen aangenomen zodat er vanaf oktober in totaal 99 juristen bezig zijn met de Wob-verzoeken.

Daarnaast wordt er bij de afhandeling niet langer vooraf een zienswijze van derden gevraagd, maar aan het eind van de procedure. “Het vragen van zienswijze vooraf is conform de Algemene wet bestuursrecht de gangbare praktijk, maar vormt tegelijkertijd helaas ook een praktische bottleneck als het gaat om de snelheid van het proces. Uiteraard wil ik dat met deze wijziging de rechtsbescherming van de belanghebbenden gewaarborgd blijft. Er wordt daarom dan ook een afschrift van het besluit aan hen toegestuurd met hierbij de documenten zoals ik voornemens ben deze openbaar te maken”, aldus de minister in zijn brief aan de Kamer. Vervolgens  hebben belanghebbenden alsnog vier weken de tijd om aan te geven of ze bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van een document. Het is maar de vraag of dat voor journalisten veel verschil maakt.

Individuele behandeling

Verder belooft de minister dat verzoeken ook weer meer individueel worden behandeld, dit naar aanleiding van uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland. De minister: “Verzoekers wordt medegedeeld op welk (onderdeel van hun) verzoek het deelbesluit ziet. Ook krijgen zij informatie of er met het deelbesluit volledig op hun verzoek is beslist, of dat er nog deelbesluiten zullen volgen en zo ja, welke deelbesluiten dit zijn. Daarnaast ontvangen verzoekers bij het deelbesluit, naast een algemene inventarislijst, ook een gepersonaliseerde inventarislijst.”

Miljoenen documenten

Bij VWS zijn 240 Wob-verzoeken over het coronabeleid ingediend. Dat betreft 5,8 miljoen documenten. Na een eerste schifting zijn er 1,8 miljoen documenten overgebleven die moeten worden beoordeeld.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk