Uitgelicht

VWS breidt aantal Wob-juristen verder uit

Portret Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier voor Rijksoverheid.nl, bewindspersonenpagina

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft extra maatregelen genomen om de afhandeling van de Wob-verzoeken over corona te verbeteren. Dit bovenop de maatregelen die in juli al zijn aangekondigd. Zo zijn er extra Wob-juristen aangenomen zodat er vanaf oktober in totaal 99 juristen bezig zijn met de Wob-verzoeken.

Daarnaast wordt er bij de afhandeling niet langer vooraf een zienswijze van derden gevraagd, maar aan het eind van de procedure. “Het vragen van zienswijze vooraf is conform de Algemene wet bestuursrecht de gangbare praktijk, maar vormt tegelijkertijd helaas ook een praktische bottleneck als het gaat om de snelheid van het proces. Uiteraard wil ik dat met deze wijziging de rechtsbescherming van de belanghebbenden gewaarborgd blijft. Er wordt daarom dan ook een afschrift van het besluit aan hen toegestuurd met hierbij de documenten zoals ik voornemens ben deze openbaar te maken”, aldus de minister in zijn brief aan de Kamer. Vervolgens  hebben belanghebbenden alsnog vier weken de tijd om aan te geven of ze bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van een document. Het is maar de vraag of dat voor journalisten veel verschil maakt.

Individuele behandeling

Verder belooft de minister dat verzoeken ook weer meer individueel worden behandeld, dit naar aanleiding van uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland. De minister: “Verzoekers wordt medegedeeld op welk (onderdeel van hun) verzoek het deelbesluit ziet. Ook krijgen zij informatie of er met het deelbesluit volledig op hun verzoek is beslist, of dat er nog deelbesluiten zullen volgen en zo ja, welke deelbesluiten dit zijn. Daarnaast ontvangen verzoekers bij het deelbesluit, naast een algemene inventarislijst, ook een gepersonaliseerde inventarislijst.”

Miljoenen documenten

Bij VWS zijn 240 Wob-verzoeken over het coronabeleid ingediend. Dat betreft 5,8 miljoen documenten. Na een eerste schifting zijn er 1,8 miljoen documenten overgebleven die moeten worden beoordeeld.

Gerelateerde artikelen

Journalisten zien de meerwaarde van de Woo, maar zijn niet tevreden over de medewerking van de overheid bij de afhandeling van een informatieverzoek. Ze vermoeden bewuste, politiek gemotiveerde vertragingen, maar zien toch kansen in een nauwe samenwerking met de overheid.

Hij heeft niet de illusie dat hij in twee jaar kan rechtbreien wat al vele jaren tevergeefs beschreven wordt in rapporten met alarmerende titels als ‘Een dementerende overheid’ (2005) en ‘Een dementerende overheid 2.0?’ (2021). Toch wilde dr Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden. Slechts een tijdje, maar wel om onomkeerbare ontwikkelingen te initiëren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk