Uitgelicht

VWS stopt met weglakken van persoonlijke beleidsopvattingen

daria-nepriakhina-Bu5C7TkHFGk-unsplash

Het ministerie van VWS zal bij de beoordeling van Wob-verzoeken niet langer de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren weglakken. En komende maanden worden nog eens vijftig extra Wob-juristen aangenomen.

Dat zijn twee van de maatregelen die het departement neemt om de corona-wobverzoeken vlotter af te handelen, zo is in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Tegelijk gaat VWS ook in hoger beroep tegen een uitspraak in een procedure die door Nieuwsuur is aangespannen.

Twee miljoen documenten

Sinds vorig voorjaar heeft VWS 214 Wobverzoeken ontvangen die te maken hebben met het coronabeleid. Het betreft zo’n twee miljoen documenten die moeten worden beoordeeld. Vanwege de omvang is besloten de Wob-verzoeken niet op de normale manier af te handelen maar documenten gefaseerd te beoordelen en openbaar te maken. Inmiddels is men gevorderd tot maart vorig jaar.

Verschillende media hebben daartegen geprocedeerd. In de zaak van Nieuwsuur heeft de rechtbank geoordeeld dat VWS dat niet correct heeft gehandeld. Het ministerie legt zich daar niet bij neer en gaat in hoger beroep, omdat ze blijft geloven in de juistheid van de aanpak en zich niet in staat acht om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter.

Sneller

Minister Hugo de Jonge schrijft in de Kamerbrief: “Ondertussen zal ik mijn uiterste best doen om de gevraagde documenten zo snel als mogelijk openbaar te maken. De rechterlijke uitspraken zijn voor mij wel aanleiding om de aanpak verder te intensiveren en om de afhandeling van Wob-verzoeken verder te versnellen. Het tempo van openbaarmaking wil ik verhogen.”

De minister kondigt aan dat persoonlijke beleidsopvattingen in de nog te beoordelen documenten niet meer onleesbaar worden gemaakt. “Dit doet recht aan de kabinetsbrede lijn en leidt er naar verwachting toe dat de beoordeling van documenten sneller plaatsvindt”, aldus De Jonge.

Verder zal het digitale beoordelingssysteem sneller worden, wordt het aantal Wob-juristen opgevoerd naar tachtig en wordt alles ondergebracht bij een speciale programmadirectie. Het hele  proces kost circa tien miljoen euro per jaar.

Gerelateerde artikelen

Bijna de helft van de gemeenten, provincies en waterschappen werpt onnodige drempels op bij de toegang tot overheidsinformatie. Zo is het bij deze lagere overheden niet mogelijk een Woo-verzoek digitaal in te dienen, of alleen na een vragenlijst in te vullen of in te loggen met DigiD. Dat is in strijd met de Wet open overheid (Woo). De Woo verving op 1 mei vorig jaar de Wet openbaarheid van bestuur en moest zorgen voor betere toegang tot overheidsinformatie.

De nieuwe Wet open overheid, die regelt welke overheidsdocumenten openbaar gemaakt moeten worden, had moeten leiden tot een vlottere verstrekking van documenten, maar daar komt nog niets van terecht. In 2021 was de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot openbaarmaking 161 dagen, sinds de invoering van de Woo is dat 162 dagen. En dat terwijl de de wettelijke termijn is verlaagd van 56 naar 42 dagen.

Dit blijkt uit Matglas, een onderzoeksrapport van de Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk