Uitgelicht

Wet open overheid is door Tweede Kamer. Dit voorjaar in de Senaat

Plenaire_zaal_Eerste_Kamer

De Wet open overheid (Woo) wordt vermoedelijk nog dit voorjaar behandeld in de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. De Woo komt in plaats van de Wob, de veertig jaar oude Wet openbaarheid van bestuur. De nieuwe wet, waarover acht jaar is onderhandeld, zal waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 in werking treden

Het belangrijkste verschil is dat de Woo voorschrijft dat de overheid documenten als nota’s en vergaderstukken waar ze over beschikt, zelf actief naar buiten brengt, in plaats van te wachten tot er om wordt gevraagd. De zogenoemde ‘actieve openbaarheid’ moet groter worden.

Adviescollege

Het is zeer de vraag of de nieuwe wet ook verschil maakt voor de ‘passieve openbaarheid’, zeg maar de openbaarmaking van documenten op verzoek van bijvoorbeeld journalisten. Volgens deskundigen is dat niet het geval en zal de huidige Wob-praktijk er niet erg door veranderen.

Onder druk van de Toeslagenaffaire is het wetsvoorstel op het laatste moment nog een beetje aangepast. Zo komt er een adviescollege dat als een soort ombudsman kan optreden in geschillen tussen personen die een Woo-verzoek doen en de overheid. Welke bevoegdheden dat college precies krijgt moet nog worden ingevuld.

Persoonlijke beleidsopvattingen

De Tweede Kamer steunde ook een amendement van het CDA dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en derden niet als geheim worden beschouwd, mits intern beraad tussen ambtenaren daardoor niet gehinderd wordt.


UPDATE 10 februari:

De Eerste Kamer zet op 6 april de eerste stap in de behandeling van het wetsvoorstel. Voordat de Woo plenair behandeld kan worden, doet een Eerste Kamercommissie die dag een zogenoemd vooronderzoek waarbij de fracties een schriftelijke inbreng kunnen doen. Er is nog geen datum bepaald voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.


Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk