Uitgelicht

Wet open overheid is door Tweede Kamer. Dit voorjaar in de Senaat

Plenaire_zaal_Eerste_Kamer

De Wet open overheid (Woo) wordt vermoedelijk nog dit voorjaar behandeld in de Eerste Kamer, nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. De Woo komt in plaats van de Wob, de veertig jaar oude Wet openbaarheid van bestuur. De nieuwe wet, waarover acht jaar is onderhandeld, zal waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 in werking treden

Het belangrijkste verschil is dat de Woo voorschrijft dat de overheid documenten als nota’s en vergaderstukken waar ze over beschikt, zelf actief naar buiten brengt, in plaats van te wachten tot er om wordt gevraagd. De zogenoemde ‘actieve openbaarheid’ moet groter worden.

Adviescollege

Het is zeer de vraag of de nieuwe wet ook verschil maakt voor de ‘passieve openbaarheid’, zeg maar de openbaarmaking van documenten op verzoek van bijvoorbeeld journalisten. Volgens deskundigen is dat niet het geval en zal de huidige Wob-praktijk er niet erg door veranderen.

Onder druk van de Toeslagenaffaire is het wetsvoorstel op het laatste moment nog een beetje aangepast. Zo komt er een adviescollege dat als een soort ombudsman kan optreden in geschillen tussen personen die een Woo-verzoek doen en de overheid. Welke bevoegdheden dat college precies krijgt moet nog worden ingevuld.

Persoonlijke beleidsopvattingen

De Tweede Kamer steunde ook een amendement van het CDA dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en derden niet als geheim worden beschouwd, mits intern beraad tussen ambtenaren daardoor niet gehinderd wordt.


UPDATE 10 februari:

De Eerste Kamer zet op 6 april de eerste stap in de behandeling van het wetsvoorstel. Voordat de Woo plenair behandeld kan worden, doet een Eerste Kamercommissie die dag een zogenoemd vooronderzoek waarbij de fracties een schriftelijke inbreng kunnen doen. Er is nog geen datum bepaald voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.


Gerelateerde artikelen

Journalisten zien de meerwaarde van de Woo, maar zijn niet tevreden over de medewerking van de overheid bij de afhandeling van een informatieverzoek. Ze vermoeden bewuste, politiek gemotiveerde vertragingen, maar zien toch kansen in een nauwe samenwerking met de overheid.

Hij heeft niet de illusie dat hij in twee jaar kan rechtbreien wat al vele jaren tevergeefs beschreven wordt in rapporten met alarmerende titels als ‘Een dementerende overheid’ (2005) en ‘Een dementerende overheid 2.0?’ (2021). Toch wilde dr Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden. Slechts een tijdje, maar wel om onomkeerbare ontwikkelingen te initiëren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk