Uitgelicht

‘Persoonlijke beleidsopvattingen’ gaat uit de Wob

(Demissionair) premier Rutte over afschaffen artikel 11 lid 1 Wet Openbaarheid van Bestuur tijdens persconferentie over het aftreden van zijn kabinet Rutte III

Het gegeven dat documenten persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren bevatten, is in de toekomst geen argument meer om openbaarmaking van documenten tegen te houden. Artikel 11, waarin dat is geregeld, verdwijnt uit de Wet openbaarheid van bestuur. Dat heeft (demissionair) premier Rutte aangekondigd tijdens de persconferentie over het aftreden van zijn kabinet Rutte III.

Aanleiding is de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Kamerleden en journalisten vroegen jarenlang om vrijgave van relevante documenten, maar dat werd vaak tegengehouden onder de zogenoemde Rutte-doctrine. Dat is de oekaze dat ambtenaren vrijelijk van gedachten moeten kunnen wisselen zonder dat dit op straat komt te liggen. Met name het Wob-artikel over de persoonlijke beleidsopvattingen hielp daarbij. Het kabinet heeft nu de les getrokken dat dit onjuist is geweest en gaat artikel 11 schrappen.

Premier Rutte kondigde ook aan dat voortaan bij nieuwe wetgeving alle relevante onderliggende stukken van ambtenaren openbaar worden gemaakt na de ministerraad.

Gerelateerde artikelen

De eerste ervaringen van journalisten met de nieuwe Wet open overheid (kortweg Woo) zijn wisselend, zo bleek  op de VVOJ-conferentie in Leiden tijdens een paneldiscussie over de Woo. Sommige aspecten van de wet worden voorzichtig positief gewaardeerd, maar er werd ook gewaarschuwd voor een nieuwe weigeringsgrond die door ministeries breed wordt ingeroepen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk