Uitgelicht

Journalistiek wil aanpassingen in Wet open overheid

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben verschillende journalistieke organisaties – waaronder de VVOJ – dringend gevraagd om het voorstel voor de nieuwe Wet open overheid (Woo) aan te passen. De brief komt vlak nadat het wetsvoorstel naar de Kamer is gegaan en daar behandeld gaat worden.

De organisaties willen dat er het transparantieregister terugkeert in de wet, dat beslistermijnen korter worden, dat er een onafhaneklijke informatiecommissaris komt en dat meer (semi-) overheidsorganisaties onder de nieuwe transparantiewet gaan vallen.

Verdrag van Tromsö

“Ons appel is kortom: maak van dit moment en dit wetsvoorstel gebruik om een echt open overheid te worden. Dat kunt u doen omdat het nodig is: het publieke debat roept luid om meer transparantie. U kent net als wij de vele actuele aanleidingen daartoe. Bovendien voldoet de wet in huidige vorm simpelweg niet aan het Verdrag van Tromsø uit 2009, waarin een verregaande toegang tot overheidsinformatie is vastgelegd. Dat verdrag kwam er nota bene mede dankzij Nederland, maar is nog altijd niet door onze regering ondertekend.”

De brief is ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Genootschap van Hoofdredacteuren, Open State Foundation, NDP Nieuwsmedia en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Informatiepositie

“We vragen u ook in te zetten voor een ruimhartiger Wet open overheid omdat het hoort. Omdat wij allemaal willen leven in een land waarin de overheid de intrinsieke wil heeft om zo open als mogelijk te zijn. Om haar eigen controleerbaarheid te faciliteren, en iedere burger een gelijke informatiepositie te gunnen. Openbaarheid is een voorwaarde voor het goed functioneren van democratie en pers.” Meer transparantie leidt verder aantoonbaar tot meer vertrouwen in de politiek en het bestuur, aldus de ondertekenaars.

Gerelateerde artikelen

Journalisten zien de meerwaarde van de Woo, maar zijn niet tevreden over de medewerking van de overheid bij de afhandeling van een informatieverzoek. Ze vermoeden bewuste, politiek gemotiveerde vertragingen, maar zien toch kansen in een nauwe samenwerking met de overheid.

Hij heeft niet de illusie dat hij in twee jaar kan rechtbreien wat al vele jaren tevergeefs beschreven wordt in rapporten met alarmerende titels als ‘Een dementerende overheid’ (2005) en ‘Een dementerende overheid 2.0?’ (2021). Toch wilde dr Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden. Slechts een tijdje, maar wel om onomkeerbare ontwikkelingen te initiëren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk