Uitgelicht

Journalistiek wil aanpassingen in Wet open overheid

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben verschillende journalistieke organisaties – waaronder de VVOJ – dringend gevraagd om het voorstel voor de nieuwe Wet open overheid (Woo) aan te passen. De brief komt vlak nadat het wetsvoorstel naar de Kamer is gegaan en daar behandeld gaat worden.

De organisaties willen dat er het transparantieregister terugkeert in de wet, dat beslistermijnen korter worden, dat er een onafhaneklijke informatiecommissaris komt en dat meer (semi-) overheidsorganisaties onder de nieuwe transparantiewet gaan vallen.

Verdrag van Tromsö

“Ons appel is kortom: maak van dit moment en dit wetsvoorstel gebruik om een echt open overheid te worden. Dat kunt u doen omdat het nodig is: het publieke debat roept luid om meer transparantie. U kent net als wij de vele actuele aanleidingen daartoe. Bovendien voldoet de wet in huidige vorm simpelweg niet aan het Verdrag van Tromsø uit 2009, waarin een verregaande toegang tot overheidsinformatie is vastgelegd. Dat verdrag kwam er nota bene mede dankzij Nederland, maar is nog altijd niet door onze regering ondertekend.”

De brief is ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Genootschap van Hoofdredacteuren, Open State Foundation, NDP Nieuwsmedia en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Informatiepositie

“We vragen u ook in te zetten voor een ruimhartiger Wet open overheid omdat het hoort. Omdat wij allemaal willen leven in een land waarin de overheid de intrinsieke wil heeft om zo open als mogelijk te zijn. Om haar eigen controleerbaarheid te faciliteren, en iedere burger een gelijke informatiepositie te gunnen. Openbaarheid is een voorwaarde voor het goed functioneren van democratie en pers.” Meer transparantie leidt verder aantoonbaar tot meer vertrouwen in de politiek en het bestuur, aldus de ondertekenaars.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk