Uitgelicht

Oproep Ollongren: hou je aan de Wob-beslistermijnen!

Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial” _builder_version=”3.19.4″]

Minister Ollongren van BZK roept bestuursorganen op zich te houden aan de termijnen die de Wet openbaarheid van bestuur stelt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat overheidsinstanties zich ‘vanzelfsprekend’ moeten houden aan de wettelijke termijnen waarbinnen een Wob-verzoek moet worden afgehandeld. “Dit geldt ook in tijden van crisis, zoals recent nog eens is onderstreept in de beantwoording van uw vragen over de afhandeling van Wob-verzoeken tijdens de coronacrisis.”

Aanleiding voor de Kamerbrief is de publicatie van een rapport over de gevolgen van de afschaffing van de dwangsom in de Wob. Dat rapport vermeldt – op basis van cijfers van De Volkskrant – dat departementen tegenwoordig slechts 29 procent van de Wob-verzoeken op tijd afhandelen. Minister Ollongren in reactie daarop: “Ik roep dan ook alle bestuursorganen op om binnen de daarvoor gestelde termijnen aan verzoeken te voldoen; dit is van groot belang voor het vertrouwen in de overheid en het goed functioneren van onze democratie.”

Doorlooptijd

Het rapport onderzocht of het afschaffen van de dwangsom per 1 oktober 2016 een einde heeft gemaakt aan het wobben om financieel gewin. Dat blijkt het geval: er is vrijwel geen financieel gemotiveerd misbruik meer. De doorlooptijd van een verzoek is sindsdien toegenomen, maar de onderzoekers weten niet zeker hoe dat komt. Ze opperen twee concurrerende verklaringen: het kan zijn dat door het verdwijnen van de dwangsom de prikkel voor de overheid om te reageren is afgenomen, maar het kan ook zijn dat Wob-verzoeken omvangrijker en ingewikkelder zijn geworden.

Onderzoeksmiddel

De onderzoekers constateren overigens dat journalisten de Wob steeds vaker gebruiken als onderzoeksmiddel, “waaronder zogenaamde fishing expeditions”, voegen ze er aan toe. De digitalisering zorgt ervoor dat de overheid over steeds meer documenten beschikt die onder de Wob vallen, waaronder emails, SMS- en WhatsApp-berichten. “Deze trends leiden ertoe dat de omvang en complexiteit van de Wob-verzoeken toenemen”, aldus het rapport.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk