Tien jaar na de publicatie van Een muur van rubber, de WOB in de journalistieke praktijk heeft de Wob-werkgroep van de VVOJ een korte enquête gemaakt om de actuele stand van zaken te peilen. Neem een paar minuten om de vragen te beantwoorden!

Voor journalisten kan de Wob – Wet openbaarheid van bestuur – een bruikbaar hulpmiddel zijn om informatie boven water te krijgen. Met de wet in de hand kun je de overheid verzoeken documenten vrij te geven, want ‘die informatie is immers van ons allemaal’. Dat is althans de theorie; de praktijk is meestal weerbarstiger.

In 2009 bracht de VVOJ het boekje Een muur van rubber, de WOB in de journalistieke praktijk uit. Daarin werd een niet erg rooskleurig beeld geschetst van de gang van zaken. De Wob-werkgroep van de VVOJ wil nu – precies tien jaar later dus – eens peilen hoe het ermee staat. Daartoe hebben we een beknopte enquête opgesteld.

We willen graag weten of je wel eens gebruik maakt van de Wob, of juist niet en waarom dan niet? Wat zijn de ervaringen in de contacten met de bestuursorganen en hoe vlot wordt je Wob-verzoek behandeld? Of wat heb je nodig om de stap naar de Wob te maken?

Laat het ons weten door een paar vragen te beantwoorden. Dus doe mee, of je nou wobt of niet: klik hier voor de enquête. Vast bedankt voor je deelname.