Woo

VVOJ: maak Wob-verzoek niet te vroeg openbaar

magnifier-424567_640

Wob-verzoeken moeten niet openbaar gemaakt worden op het moment van indienen, maar pas bij het vrijgeven van de gevraagde documenten. Dat heeft het bestuur van de VVOJ | Vereniging van Onderzoeksjournalisten per brief  laten weten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Open State Foundation.

Aanleiding voor de brief is een campagne die kort geleden is gestart om gemeenten te werven voor het project ‘Open Wob’. Dat beoogt de overheid transparanter te maken door Wob-documenten op één plek bijeen te brengen. De overheid is in zee gegaan met de Open State Foundation, die al een ‘Open Wob’-website heeft ontwikkeld, met onder meer ‘openstaande Wob-verzoeken’. De VVOJ vindt het echter een slecht idee als Wob-verzoeken al in een vroeg stadium openbaar worden gemaakt, omdat dit anderen inzicht zou geven in een journalistiek onderzoek. Simpel gezegd: het brengt concurrenten op een idee.

Het VVOJ-bestuur schrijft in de brief: ‘De Wob is voor journalisten een nuttig instrument, maar het vroegtijdig bekend worden van verzoeken zal een averechts effect hebben. Het risico dat een andere journalist of een ander medium met het onderwerp van het verzoek aan de haal gaat, vormt een belemmering voor het journalistieke gebruik van de Wob.’

De VVOJ wil daarnaast dat de Wob-verzoeker een voorsprong krijgt van tien werkdagen ten opzichte van anderen. Bij veel bestuursorganen is het goed gebruik dat ze documenten online zetten één of twee weken nadat ze aan de journalist zijn verstrekt. Dat stelt de journalist in staat de stukken goed te bestuderen en een afgewogen publicatie erover voor te bereiden. Het voorkomt bovendien potentiële fouten en onzorgvuldigheden door overhaaste publicatie, uit vrees dat een concurrent er snel mee aan de haal gaat. De VVOJ dringt in de brief aan op een eenduidige aanpak met een standaardtermijn.

Tot slot merkt het VVOJ-bestuur in de brief op dat transparantie het best wordt bevorderd door het zwart maken van passages in documenten terug te dringen.

Hier vind je de volledige tekst van de brief

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk