Uitgelicht

VVOJ: maak Wob-verzoek niet te vroeg openbaar

magnifier-424567_640

Wob-verzoeken moeten niet openbaar gemaakt worden op het moment van indienen, maar pas bij het vrijgeven van de gevraagde documenten. Dat heeft het bestuur van de VVOJ | Vereniging van Onderzoeksjournalisten per brief  laten weten aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Open State Foundation.

Aanleiding voor de brief is een campagne die kort geleden is gestart om gemeenten te werven voor het project ‘Open Wob’. Dat beoogt de overheid transparanter te maken door Wob-documenten op één plek bijeen te brengen. De overheid is in zee gegaan met de Open State Foundation, die al een ‘Open Wob’-website heeft ontwikkeld, met onder meer ‘openstaande Wob-verzoeken’. De VVOJ vindt het echter een slecht idee als Wob-verzoeken al in een vroeg stadium openbaar worden gemaakt, omdat dit anderen inzicht zou geven in een journalistiek onderzoek. Simpel gezegd: het brengt concurrenten op een idee.

Het VVOJ-bestuur schrijft in de brief: ‘De Wob is voor journalisten een nuttig instrument, maar het vroegtijdig bekend worden van verzoeken zal een averechts effect hebben. Het risico dat een andere journalist of een ander medium met het onderwerp van het verzoek aan de haal gaat, vormt een belemmering voor het journalistieke gebruik van de Wob.’

De VVOJ wil daarnaast dat de Wob-verzoeker een voorsprong krijgt van tien werkdagen ten opzichte van anderen. Bij veel bestuursorganen is het goed gebruik dat ze documenten online zetten één of twee weken nadat ze aan de journalist zijn verstrekt. Dat stelt de journalist in staat de stukken goed te bestuderen en een afgewogen publicatie erover voor te bereiden. Het voorkomt bovendien potentiële fouten en onzorgvuldigheden door overhaaste publicatie, uit vrees dat een concurrent er snel mee aan de haal gaat. De VVOJ dringt in de brief aan op een eenduidige aanpak met een standaardtermijn.

Tot slot merkt het VVOJ-bestuur in de brief op dat transparantie het best wordt bevorderd door het zwart maken van passages in documenten terug te dringen.

Hier vind je de volledige tekst van de brief

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk