Nieuws

23 x geld voor nieuwe onderzoeksjournalistiek

logoonderzoeksregeling

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft bekendgemaakt welke 23 projecten een deel van de 2,7 miljoen euro krijgen die het fonds dit jaar heeft te verdelen voor nieuwe onderzoeksjournalistieke projecten. Een overzicht van alle ‘winnaars’ staat op de website van het SvdJ.

Uit de toelichting: ‘Voor de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek werden in totaal 96 subsidieaanvragen ingediend, waarbij in totaal ruim elf miljoen euro werd aangevraagd. Na een grondige selectieprocedure zijn drieëntwintig projecten geselecteerd die op 1 januari 2019 van start gaan. Daarbij wordt in totaal 2,7 miljoen euro aan subsidie verstrekt. De projecten zijn divers en afkomstig uit het gehele land, waarbij 75 procent van de projecten zich richt op regionale onderzoeksjournalistiek.’

De selectie heeft een breed palet aan deelnemers en invalshoeken opgeleverd, met inderdaad een sterke focus op de regio.  Gevestigde media zijn sterk vertegenwoordigd, maar er zijn ook opvallende nieuwe spelers op het veld,  zoals het Amsterdamse debatcentrum De Balie, dat een interdisciplinaire onderzoeksredactie wil opzetten, en de nieuwe collectieven SPIT en Spot on Stories.

Hier vind je alle 23 initiatieven die geld hebben gekregen.

Gerelateerde artikelen

Is er een manier waarop pers en pr constructiever kunnen samenwerken? Die vraag stond centraal in de gesprekken die Zembla-onderzoeksjournalist Ton van der Ham voerde met ‘de andere kant’.

De trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ) heeft een nieuwe opzet: vanaf nu gaan we die een paar keer per jaar in de regio organiseren. De eerste LROJ ‘nieuwe stijl’ is op vrijdagmiddag 14 april (14.00-17.30 uur) in Breda.

 

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk