#VVOJ18, Woo

De Wob: #durftevragen

wob durf te vragen

Worstel je met de Wob? Wil je advies bij het formuleren van een wob-verzoek? Heb je vragen over de gang van zaken?

Alles wat je ooit wilde weten over de Wob (maar niet durfde vragen) kun je voorleggen aan de Wob-werkgroep van de VVOJ. Op de conferentie in Antwerpen houdt de Wob-werkgroep een spreekuur om uitleg en advies te geven.

Stuur je vraag vast op. Dat kan een algemene Wob-vraag zijn, maar hij mag ook betrekking hebben  op een specifiek verzoek. Leg in dat geval kort uit wat je met je wob-verzoek beoogt en formuleer je vraag. We zullen daar vertrouwelijk mee omgaan.

Trouwens, wat vind jij van de Wob? Wat heb je nodig om te wobben of om daar mee te beginnen? We willen het echt graag weten.

stuur een bericht

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk