Nieuws

Dus dit gaan we doen met de 5 miljoen

no money

Drie miljoen naar het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een miljoen naar het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en nog eens een miljoen naar talentontwikkeling en professionalisering van onderzoeksjournalisten. Dat is de besteding van de vijf miljoen structureel jaarlijks voor de versterking van (regionale) onderzoeksjournalistiek waarvoor het kabinet heeft gekozen.

Op de valreep van het weekeinde stuurde mediaminister Arie Slob twee brieven naar de Tweede Kamer. Eén betreft de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland, waaronder een verkenning en analyse van de onderzoeksjournalistieke beroepspraktijk in het land. De tweede brief gaat over de verdeling van de vijf miljoen die vorig jaar herfst opdook in het regeerakkoord.

Met deze links kun je de brieven en het onderzoek in PDF binnenhalen:

Brief over de verdeling van de vijf miljoen

Brief over onderzoek naar toekomst onafhankelijke journalistiek in Nederland

Rapport Onderzoeksjournalistiek in Nederland. Verkenning en analyse

 

Meer informatie over de invulling van de regelingen vind je:

Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Op de website van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

 

Hieronder wat Slob in zijn bericht aan de Kamer specifiek schrijft over over de verdeling van de extra ondersteuningsgelden.

De besteding in 2018 ziet er als volgt uit:

  1. Stimuleren van journalistieke producties, met name regionaal en lokaal, via een extra budget van € 1 miljoen per jaar bij Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
  2. Stimuleren van innovatie en samenwerking in de journalistieke sector, met name regionaal en lokaal, via een extra budget van € 3 miljoen euro per jaar bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
  3. Er komt € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor talentontwikkeling en professionalisering van onderzoeksjournalisten

1 miljoen euro voor journalistieke producties: in de regio en ook voor zzp’ers
Deze middelen zijn bedoeld voor het stimuleren van het tot stand komen van onderzoeksjournalistieke producties. Het geld moet voor een belangrijk deel ten goede komen aan de regionale onderzoeksjournalistiek. In de regeling vraag ik specifiek aandacht voor zzp’ers. Er zijn steeds meer zzp’ers, die niet altijd kunnen rekenen op een goede financiële compensatie voor hun werk, en zij kunnen niet altijd terecht bij de fondsen die journalistieke producties steunen. Daarom moeten ook zzp’ers eenvoudig aanspraak kunnen maken op de middelen voor journalistieke producties. De middelen worden verdeeld via het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

3 miljoen euro voor het stimuleren van innovatie en samenwerking in de journalistieke sector
Deze middelen zijn bedoeld voor vernieuwingen en initiatieven in de journalistieke sector, die leiden tot meer en betere onderzoeksjournalistieke producties. Ik denk daarbij aan projecten met innovatieve bedrijfsmodellen en publicatievormen, maar ook aan nieuwe samenwerkingsvormen tussen journalistieke organisaties of bundeling van krachten om de regionale onderzoeksjournalistiek te versterken. Zo kunnen bijvoorbeeld alternatieven gevonden worden voor het klassieke journalistieke verdienmodel, gezien de ontwikkelingen in de sector en op de advertentiemarkt. Daardoor kunnen meer onderzoeksjournalistieke producties gemaakt worden, die beter hun publiek bereiken. Ook hier moet het geld voor een belangrijk deel gericht zijn op het versterken van de regionale en lokale onderzoeksjournalistiek. De middelen worden verdeeld via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

1 miljoen euro voor talentontwikkeling en professionalisering
Ik wil investeren in een nieuwe generatie onderzoeksjournalistiek talent. Goed onderwijs is daarin ontzettend belangrijk. Ik wil graag de verbindingen tussen journalistiekopleidingen en werkgevers verbeteren, en zowel jong als ervaren talent in staat stellen om zich te ontwikkelen tot onderzoeksjournalist. Daarom stel ik middelen beschikbaar voor het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen journalistiekopleidingen en media-organisaties; bedoeld om plekken te creëren, met name op regionaal en lokaal niveau, waar onderzoeksjournalistiek talent zich onder goede begeleiding kan ontwikkelen. Uit de gesprekken die ik voerde met docenten en journalisten blijkt een grote behoefte aan dit soort plekken. Het is nadrukkelijk mijn bedoeling dat opleidingen en media-organisaties mee investeren, voor een duurzaam resultaat.

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk