#LROJ18, Woo

Wobben in 10 minuten – Roger Vleugels

wobben in 10 minuten

door Ilana Noot

Roger Vleugels is al dertig jaar Wob-specialist. Hij diende in die tijd zevenduizend wob-verzoeken in, waarvan er, na een bezwaarprocedure en beroep, uiteindelijk honderdvijftig in een hoger beroep eindigden. Zijn workshop ‘wobben in tien minuten’ tijdens #LROJ18 duurde bijna twee uur en zou daarna nóg uren door kunnen gaan.

Wob’en vereist scherpte, maakt Vleugels al snel duidelijk. Zo is de term ‘auto-uitlaatgassen’ in een Wob-verzoek niet specifiek genoeg. “Je wilt dus geen informatie over de uitlaatgassen van een vrachtwagen? Of over fijnstof?”

En voor wie denkt weg te komen met een verzoek om ‘gespreksverslagen, correspondentie en e-mails’ kan dat mooi vergeten. “Gespreksverslagen en correspondentie zijn inhoudelijke documenten, terwijl een e-mail een gegevensdrager is.” Een verkeerde opsomming en dus te vaag voor een Wob-verzoek.

Gebrek aan scherpte leidt er volgens Vleugels toe dat je bij de instantie waar je je Wob-verzoek indient al snel niet serieus meer wordt genomen. Hoe voorkom je dat? Door een goed geformuleerde vraag te stellen:

  • Vraag in je verzoek om een kopie, waaronder digitale, of inzage. Vraag niet om beide. Vraag ook nooit om upgraden van analoog naar digitaal. Dat recht bestaat niet en je betaalt vervolgens ook de kosten van de digitalisering.
  • Stel een niet-limitatieve vraag. Vraag om alles inzake een onderwerp. Werk nooit met een eindige opsomming, maar gebruik hierbij de term ‘waaronder’.
  • Overweeg subsidiaire vragen. Vraag bijvoorbeeld niet alleen het document in integrale vorm, maar delen, zoals de conclusies en afspraken of het document zonder namen of een samenvatting.

Na het formuleren van die goede vraag is het nog van belang je verzoek op de juiste plek in te dienen. Dien het verzoek in bij het orgaan dat in het onderwerp dat je wob’t het zwakst staat en/of het meest geneigd is tot verstrekken van de informatie die je wil hebben. Als er niets bijzonders aan de hand is, dien je bij het gekozen orgaan ‘hoog’ in, zoals bij de directie, het college van B&W of de minister.

De presentatie van Roger Vleugels is niet online beschikbaar omdat de informatie snel kan verouderen. Wie up-to-date wil blijven en de presentatie wil ontvangen, kan mailen naar Roger Vleugels.

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk