door Ilana Noot

Roger Vleugels is al dertig jaar Wob-specialist. Hij diende in die tijd zevenduizend wob-verzoeken in, waarvan er, na een bezwaarprocedure en beroep, uiteindelijk honderdvijftig in een hoger beroep eindigden. Zijn workshop ‘wobben in tien minuten’ tijdens #LROJ18 duurde bijna twee uur en zou daarna nóg uren door kunnen gaan.

Wob’en vereist scherpte, maakt Vleugels al snel duidelijk. Zo is de term ‘auto-uitlaatgassen’ in een Wob-verzoek niet specifiek genoeg. “Je wilt dus geen informatie over de uitlaatgassen van een vrachtwagen? Of over fijnstof?”

En voor wie denkt weg te komen met een verzoek om ‘gespreksverslagen, correspondentie en e-mails’ kan dat mooi vergeten. “Gespreksverslagen en correspondentie zijn inhoudelijke documenten, terwijl een e-mail een gegevensdrager is.” Een verkeerde opsomming en dus te vaag voor een Wob-verzoek.

Gebrek aan scherpte leidt er volgens Vleugels toe dat je bij de instantie waar je je Wob-verzoek indient al snel niet serieus meer wordt genomen. Hoe voorkom je dat? Door een goed geformuleerde vraag te stellen:

Na het formuleren van die goede vraag is het nog van belang je verzoek op de juiste plek in te dienen. Dien het verzoek in bij het orgaan dat in het onderwerp dat je wob’t het zwakst staat en/of het meest geneigd is tot verstrekken van de informatie die je wil hebben. Als er niets bijzonders aan de hand is, dien je bij het gekozen orgaan ‘hoog’ in, zoals bij de directie, het college van B&W of de minister.

De presentatie van Roger Vleugels is niet online beschikbaar omdat de informatie snel kan verouderen. Wie up-to-date wil blijven en de presentatie wil ontvangen, kan mailen naar Roger Vleugels.